AKCJA STRAJKOWA

OD 8 KWIETNIA 2019

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Informacje na temat 

 strajku nauczycieli

Odpłatność za obiady za kwiecień wynosi:

0a, 0b, 0c - 54 zł

klasy I - VIII, IIIa - 45 zł

 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Ekoturniej gimnazjalistów

Konkurs zorganizowany przez grupę gimnazjalistów wraz z opiekunem p. Elżbietą Foks, finalizuje projekt edukacyjny w klasach drugich gimnazjum. Konkurs składał się z kilku kategorii, w kórych sprawdzana była wiedza z zakresu biologii, umiejętności artystyczne i sportowe pozostałych klas pierwszych i trzecich gimnazjum.