DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Zapraszamy na

spotkanie z rodzicami

21 stycznia 2019 godz. 17.30

Termin ferii zimowych

11-24 luty 2018

 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Ekoturniej gimnazjalistów

Konkurs zorganizowany przez grupę gimnazjalistów wraz z opiekunem p. Elżbietą Foks, finalizuje projekt edukacyjny w klasach drugich gimnazjum. Konkurs składał się z kilku kategorii, w kórych sprawdzana była wiedza z zakresu biologii, umiejętności artystyczne i sportowe pozostałych klas pierwszych i trzecich gimnazjum.