W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
Wpłata na obiady
za luty: 60 zł
kl. I, II, III- 57 zł
płatne do 10 lutego 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Spotkanie klas 0-III z policjantką

W dniu 21.09. 2011 uczniowie klas 0-III spotkali na pogadance z panią policjantką z KP w Strykowie. Tematyką było: bezpieczeństwo w drodze do szkoły i ze szkoły, kiedy jedziemy rowerem, idziemy drogą, dojeżdżamy autobusem szkolnym, bezpieczeństwo w domu i na podwórku ze szczególnym zwróceniem uwagi  na używanie gazu co grozi wybuchem, prądu elektrycznego czego skutkiem będzie porażenie, zabawa zapałkami i spowodowanie pożaru a wodą zalanie mieszkania. Dzieci dowiedziały się również jak zachować się w sytuacji gdy ktoś puka do drzwi a same są w domu. Policjantka przestrzegała przed rozmowami z nieznajomymi, brania od nich zabawek i słodyczy. Na koniec spotkania dzieci przypomniały ważne telefony do instytucji ratujących życie oraz zadawały dziesiątki pytań związanych z tematami dzisiejszej pogadanki. Miłym akcentem spotkania  było rozdanie wszystkim dzieciom elementów odblaskowych, które mogą przypiąć do plecaków szkolnych .

 

Koordynator Wychowania Komunikacyjnego

B. Antczak-Sadowska