W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
Wpłata na obiady
za luty: 60 zł
kl. I, II, III- 57 zł
płatne do 10 lutego 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

12 września 2011

Uroczystości w Koźlu Dnia 12 września 2011 roku przedstawiciele z Pocztem Sztandarowym naszej szkoły wraz z opiekunem panią wicedyrektor Beatą Polawską udali się do Koźla na uroczystość z okazji rocznicy bitwy, która miała miejsce nieopodal tamtejszego cmentarza.

zdjęcie miniatura8 września 2011

Turniej Orlika oraz Volley Mania w Strykowie Dnia 08.09. 2011 r. w Zespole Szkół nr 1 w Strykowie odbyły się Turniej Orlika oraz Volley Mania zawody w siatkówkę.

zdjęcie miniatura1 września 2011

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2011/2012 Dnia 1 września 2011r. po wakacjach powróciliśmy do szkoły. Pierwsza cześć uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2011/12 miała miejsce o godz. 8.15 w kościele. Po mszy świętej udaliśmy się na salę gimnastyczną, gdzie po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu narodowego rozpoczął się apel inaugurujący nowy rok szkolny.

zdjęcie miniatura