DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Zbiórka na wyjazd na zieloną szkołę w dniach 21 - 25 maja 2018

pod szkołą 21 maja 2018 o godzinie 6.45.

Serdecznie prosimy o punktualność.


Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Harmonogram spotkań z rodzicami na nowy rok szkolny 2017/2018

Instrukcja pierwszego logowania

Dnia 10 listopada 2017 roku w naszej szkole odbył się apel upamiętniający rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Klasa 5 wraz z panią Małgorzatą Chmurską przygotowała krótkie przedstawienie dotyczące ważnych wydarzeń z historii naszego kraju. Przy występach pomagały również uczennice klas gimnazjalnych, które śpiewały w chórze. Po zakończeniu części artystycznej, pani dyrektor Ewa Piórkowska dodała kilka słów od siebie. 
 
Dzień później uczniowie reprezentujący naszą szkołę pojechali na coroczne uroczystości w Strykowie. Podczas obchodów przedstawiciele uczestniczyli we Mszy Świętej w kościele św. Marcina oraz złożyli kwiaty na grobie nieznanego żołnierza. Gimnazjaliści byli pod opieką pani Anny Zielkowskiej - Danisz. 

 
Natalia Sobierajska, Adam Koślin, Damian Miśkiewicz