Wpłata na obiady
za styczeń: 27 zł
płatne do 10 stycznia 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Dnia 10 listopada 2017 roku w naszej szkole odbył się apel upamiętniający rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Klasa 5 wraz z panią Małgorzatą Chmurską przygotowała krótkie przedstawienie dotyczące ważnych wydarzeń z historii naszego kraju. Przy występach pomagały również uczennice klas gimnazjalnych, które śpiewały w chórze. Po zakończeniu części artystycznej, pani dyrektor Ewa Piórkowska dodała kilka słów od siebie. 
 
Dzień później uczniowie reprezentujący naszą szkołę pojechali na coroczne uroczystości w Strykowie. Podczas obchodów przedstawiciele uczestniczyli we Mszy Świętej w kościele św. Marcina oraz złożyli kwiaty na grobie nieznanego żołnierza. Gimnazjaliści byli pod opieką pani Anny Zielkowskiej - Danisz. 

 
Natalia Sobierajska, Adam Koślin, Damian Miśkiewicz