Domowa  edukacja 
spędź pożytecznie czas z dzieckiem
 
Zdalne nauczanie

UWAGA RODZICE!
Zawieszenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
kliknij w link po więcej informacji


Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

W dniu 26 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół Nr 2 w Bratoszewicach odbył się uroczysty apel poświęcony rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja. Był on nietypowy, ponieważ społeczność szkolna została zaproszona do udziału w żywej lekcji historii, którą rozpoczęła pieśń patriotyczna ‘’Rota”. Lekcję tę przygotowali uczniowie z klasy V pod kierunkiem nauczycielki Pani Małgorzaty Chmurskiej. Na tę lekcję został zaproszony niezwykły gość „Konstytucja Majowa”. Uczennica, która grała rolę Konstytucji przybliżyła uczniom znaczenie i moc jaką miała w państwie. Była to druga na świecie, a pierwsza w Europie konstytucja. Dla ówczesnej Polski bardzo ważna, bo znosiła liberum veto i wolną elekcję. Konstytucja 3 Maja była fundamentem pod budowę nowoczesnego, silnego państwa Polskiego. Oprawę muzyczną apelu przygotowała nauczycielka muzyki pani Bożena Urquidi, a dekoracje powstały pod kierunkiem nauczycielki plastyki pani Aleksandry Miller. Na zakończenie głos zabrała pani dyrektor Ewa Piórkowska, która dziękując za przygotowanie apelu podkreśliła, że historia naszego narodu to skarb, który każdy Polak powinien nosić w sercu. Przed rozejściem się do klas wszyscy wspólnie odśpiewali pieśń pod tytułem „Jak długo w sercach naszych”.

 

Adam Rutkowski