Domowa  edukacja 
spędź pożytecznie czas z dzieckiem
 
Zdalne nauczanie

UWAGA RODZICE!
Zawieszenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
kliknij w link po więcej informacji


Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

W dniu 10 listopada 2016 roku o godzinie 10.00 w Zespole Szkół Nr 2  w Bratoszewicach rozpoczął się uroczysty apel z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego cała szkoła odśpiewała hymn państwowy. Następnie uczniowie klasy VI pod kierunkiem p. Małgorzaty Chmurskiej przedstawili część artystyczną, w której przypomnieli burzliwe dzieje Polski i walkę o wolność. Młodzi strzelcy i legioniści, którzy walczyli o niepodległość spełnili marzenia kilku pokoleń Polaków, a kiedy szli na bój towarzyszyły im pieśni i piosenki powstające w okopach, na froncie i w marszu. Pozwalały one przetrwać trudy walki i dodawały otuchy. Niektóre z tych pieśni przypomniały uczennice klas gimnazjalnych przygotowane przez p. Bożenę Urquidi. Pieśni te są częścią naszej historii i narodowej kultury i znane są do dziś: ,,Przybyli ułani pod okienko", ,,Pierwsza brygada", ,,Piechota". Pieśni te były przeplatane z tekstami, które opowiadały o Józefie Piłsudskim, o trudnych czasach, w których walczono o niepodległość. Mimo, że Polska przed rokiem 1918 była wykreślona z map świata, ale pozostawała  wtedy w myślach i sercach wszystkich Polaków. Przypomniał o tym recytowany wiersz Wisławy Szymborskiej ,,Bez tej miłości można żyć". Uroczysty nastrój apelu dopełniała dekoracja przygotowana pod kierunkiem p. Aleksandry Miller. Uroczystość zakończyła pieśń w wykonaniu artystów pt. ,,Jak długo w sercach naszych". Po wyprowadzeniu pocztu sztandarowego p. Dyrektor Ewa Piórkowska podziękowała p. Małgorzacie Chmurskiej, p. Bożenie Urquidi, artystom, którzy przygotowali uroczystość i społeczności szkolnej za wzięcie udziału w apelu.

 

Adam Rutkowski