UWAGA!!
W sprawie wpłat za obiady
w miesiącu wrześniu proszę kontaktować
się z sekretariatem 42 719 89 16.
 
 
Informacje dotyczące
ogólnych warunków ubezpieczenia NNW
znajdują się w zakładce
Dla Rodzica / Informacje

 
BEZPIECZNY
POWRÓT DO SZKÓŁ


 

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

+48 695 422 338,     663 114 439,     782 236 442,    

782 277 228,     663 154 463,    665 386 932

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA

KORONAWIRUS 800 190 590

Organ prowadzący

42 719 80 02

Kurator Oświaty w Łodzi

42 636 34 71

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 42 253 99 00, 42 253 90 00

Telefony dyżurne  531 172 734  | 881 565 393  |  531 126 719  | 600 241 646

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

  42 25 36 200

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu

42 714-03-30,

 telefon alarmowy: 601 260 229

Infolinia dla Obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia

48 222 - 500 – 115

 
do przedmiotów nieobjętych dotacją
na zakup podręczników
w roku szkolnym 2020/2021
znajduje się w zakładce
Dla Rodziców/Informacje

Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

W dniu 10 listopada 2016 roku o godzinie 10.00 w Zespole Szkół Nr 2  w Bratoszewicach rozpoczął się uroczysty apel z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego cała szkoła odśpiewała hymn państwowy. Następnie uczniowie klasy VI pod kierunkiem p. Małgorzaty Chmurskiej przedstawili część artystyczną, w której przypomnieli burzliwe dzieje Polski i walkę o wolność. Młodzi strzelcy i legioniści, którzy walczyli o niepodległość spełnili marzenia kilku pokoleń Polaków, a kiedy szli na bój towarzyszyły im pieśni i piosenki powstające w okopach, na froncie i w marszu. Pozwalały one przetrwać trudy walki i dodawały otuchy. Niektóre z tych pieśni przypomniały uczennice klas gimnazjalnych przygotowane przez p. Bożenę Urquidi. Pieśni te są częścią naszej historii i narodowej kultury i znane są do dziś: ,,Przybyli ułani pod okienko", ,,Pierwsza brygada", ,,Piechota". Pieśni te były przeplatane z tekstami, które opowiadały o Józefie Piłsudskim, o trudnych czasach, w których walczono o niepodległość. Mimo, że Polska przed rokiem 1918 była wykreślona z map świata, ale pozostawała  wtedy w myślach i sercach wszystkich Polaków. Przypomniał o tym recytowany wiersz Wisławy Szymborskiej ,,Bez tej miłości można żyć". Uroczysty nastrój apelu dopełniała dekoracja przygotowana pod kierunkiem p. Aleksandry Miller. Uroczystość zakończyła pieśń w wykonaniu artystów pt. ,,Jak długo w sercach naszych". Po wyprowadzeniu pocztu sztandarowego p. Dyrektor Ewa Piórkowska podziękowała p. Małgorzacie Chmurskiej, p. Bożenie Urquidi, artystom, którzy przygotowali uroczystość i społeczności szkolnej za wzięcie udziału w apelu.

 

Adam Rutkowski