Opłaty za obiady za miesiąc listopad:

kwota 57, 00 zł

KL. I, II, III, VII

wpłacają 54,00 zł

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Nocny marsz dla Niepodległej

Maszerowaliśmy dla Niepodległej z 10/11 listopada w Promienistym Łowickim Rajdzie Nocnym. Pokonaliśmy trasę 15 km z Łyszkowic do Starego Rynku w Łowiczu, śpiewając pieśni patriotyczne i odwiedzając miejsca pamięci. Na Starym Rynku w Łowiczu wspólnie odśpiewaliśmy Mazurka Dąbrowskiego i ułożyliśmy ze zniczy biało - czerwoną flagę. Głównym organizatorem Rajdu był łowicki oddział PTTK.