DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Rozkład godzin na II półrocze roku szkolnego 2017-2018

application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet Rozklad godzin_II_17_18 .ods (22.0 kB)

Dyżury korytarzowe 2017-2018

application/msword DYZURY KORYTARZOWE_12.02.doc (57.3 kB)

Dyżury nauczycieli od godziny 7.30

application/msword DYZURY NAUCZYCIELI OD GODZINY 7.00_12.02.doc (57.9 kB)

Organizacja świetlicy szkolnej od 12.02

application/msword Organizacja swietlicy15.12.2017.doc (82.9 kB)