DZIENNIK ELEKTRONICZNY

 

Termin ferii zimowych

11-24 luty 2018

 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Dyżury korytarzowe nauczycieli od 26.02.2019

application/pdf DYZURY KORYTARZOWE_26_02.pdf (68.2 kB)

Dyżury poranne od godziny 7.30 od 25.02.2019

application/pdf Dyzury_poranne_25.02.pdf (65.0 kB)