Wpłata na obiady
za styczeń: 27 zł
płatne do 10 stycznia 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Rozkład godzin 2019 / 2020

application/pdf Rozklad godzin _19_20.pdf (51.0 kB)

Rozkład dyżurów korytarzowych 2019/2020

application/pdf DYZURY KORYTARZOWE_02_09.pdf (65.9 kB)