AKCJA STRAJKOWA

OD 8 KWIETNIA 2019

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Informacje na temat 

 strajku nauczycieli

Odpłatność za obiady za kwiecień wynosi:

0a, 0b, 0c - 54 zł

klasy I - VIII, IIIa - 45 zł

 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Organizacja pracy świetlicy od 01.04.2019

application/msword Organizacja swietlicy 01.04.doc (95.2 kB)

Dyżury korytarzowe nauczycieli od 01.04.2019

application/pdf DYZURY KORYTARZOWE_01_04.pdf (49.7 kB)

Dyżury poranne od godziny 7.30 od 25.02.2019

application/pdf Dyzury_poranne_25.02.pdf (65.0 kB)