NOWA STRONA

INTERNETOWA SZKOŁY


 
BEZPIECZNY
POWRÓT DO SZKÓŁ


 

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

+48 695 422 338,     663 114 439,     782 236 442,    

782 277 228,     663 154 463,    665 386 932

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA

KORONAWIRUS 800 190 590

Organ prowadzący

42 719 80 02

Kurator Oświaty w Łodzi

42 636 34 71

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 42 253 99 00, 42 253 90 00

Telefony dyżurne  531 172 734  | 881 565 393  |  531 126 719  | 600 241 646

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

  42 25 36 200

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu

42 714-03-30,

 telefon alarmowy: 601 260 229

Infolinia dla Obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia

48 222 - 500 – 115

 
do przedmiotów nieobjętych dotacją
na zakup podręczników
w roku szkolnym 2020/2021
znajduje się w zakładce
Dla Rodziców/Informacje

Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Koncert profilaktyczny ,,Powiedz Nie!” Wiesława Błażkiewicza

w Gimnazjum Nr 2 w Bratoszewicach

 

26 kwietnia 2016roku odbył się koncert profilaktyczny Wiesława ,,Blachy” Błażkiewicza.

Adresatami tego spotkania byli uczniowie klas I- III gimnazjum.

,,Blacha” jest muzykiem rokowo- punkowym, gra na perkusji.

W młodości sam wpadł w sidła uzależnień, jednak udało mu się wyjść z nałogu. Teraz jest osobą ,,wolną” od uzależnień, a swoim przykładem stara się uświadomić jak łatwo wpaść w szpony uzależnienia, a trudno się z nich uwolnić. Udaje się to nielicznym. Dlatego poprzez swój występ uświadamia gimnazjalistom, jak zgubne są skutki picia alkoholu, zażywania dopalaczy czy innych substancji psychoaktywnych. Te straszne doświadczenia sprawiły, że dziś walczy o zdrowie i życie młodzieży tak emocjonalnym występem.

Artysta zachęcał do odkrywania w sobie pasji i talentów, dzięki którym łatwiej uniknąć zagrożeń.

Koncert sfinansowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strykowie, za co serdecznie dziękujemy.

Mamy nadzieję, że poprzez taką nietypową formę przekazu udało się dotrzeć do młodzieży i uświadomić, jak zgubny wpływ mają narkotyki i inne substancje psychoaktywne, i podjąć właściwą decyzję.

Wioletta Walak- pedagog w ZS Nr 2 w Bratoszewicach.