DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Uwaga!!!

Spotkanie informacyjne dla rodziców

dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz

uczniów klasy I w roku szkolnym 2019 / 2020

odbędzie się 13 czerwca 2019 o godzinie 18.00

w sali nr 9, 10, 7 (oddziały przedszkolne)

oraz  sali nr 16 (klasa I)

Odpłatność za obiady za czerwiec wynosi:

0a, 0b, 0c, VII - VIII oraz IIIa - 36 zł

klasy I, II - 30 zł

klasa III - 27 zł

klasy IV - VI - 15 zł (uczestnicy zielonej szkoły)

w sprawie odliczeń płatności za maj-

prosimy o kontakt z Sekretariatem

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Podsumowanie projektu edukacyjnego 2014/2014

Dnia 19 czerwca 2015 roku w naszej szkole odbyło się podsumowanie projektu edukacyjnego przeprowadzonego przez klasę drugą gimnazjum . Uczniowie podzieleni byli na pięć zespołów, każdy z nich zajmował się wybranym wcześniej tematem:

-Grupa I - ,,Czytanie to najpiękniejsza zabawa jaką sobie ludzkość wymyśliła – II a czyta dzieciom ”

-Grupa II- ,,Proste modele silników elektrycznych – zastosowanie ich w życiu codziennym ”

-Grupa III- ,, Internet dla wszystkich”

-Grupa IV - ,,sposoby spędzania wolnego czasu dawniej i dziś”

-Grupa V- ,, W jaki sposób młodzież kultywuje tradycje niepodległościowe „

Każda grupa miała określoną ilość czasu na zaprezentowanie efektów swojej całorocznej pracy. Uczniowie słownie przedstawiali przebieg projektu nauczycielom oraz młodszym kolegom-I gimnazjum. Zadaniem uczniów było wyjaśnienie jaki był cel projektu, przedstawienie napotkanych trudności oraz powód wyboru danego projektu. Pojawiały się także prezentacje multimedialne i zabawy ruchowe, których celem było przybliżenie przebiegu projektu. Mimo towarzyszącego stresu każda grupa starała się zaprezentować z jak najlepszej strony.

 

Olga Kowalczyk

Karolina Florczak