W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
Wpłata na obiady
za luty: 60 zł
kl. I, II, III- 57 zł
płatne do 10 lutego 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Podsumowanie projektu edukacyjnego 2014/2014

Dnia 19 czerwca 2015 roku w naszej szkole odbyło się podsumowanie projektu edukacyjnego przeprowadzonego przez klasę drugą gimnazjum . Uczniowie podzieleni byli na pięć zespołów, każdy z nich zajmował się wybranym wcześniej tematem:

-Grupa I - ,,Czytanie to najpiękniejsza zabawa jaką sobie ludzkość wymyśliła – II a czyta dzieciom ”

-Grupa II- ,,Proste modele silników elektrycznych – zastosowanie ich w życiu codziennym ”

-Grupa III- ,, Internet dla wszystkich”

-Grupa IV - ,,sposoby spędzania wolnego czasu dawniej i dziś”

-Grupa V- ,, W jaki sposób młodzież kultywuje tradycje niepodległościowe „

Każda grupa miała określoną ilość czasu na zaprezentowanie efektów swojej całorocznej pracy. Uczniowie słownie przedstawiali przebieg projektu nauczycielom oraz młodszym kolegom-I gimnazjum. Zadaniem uczniów było wyjaśnienie jaki był cel projektu, przedstawienie napotkanych trudności oraz powód wyboru danego projektu. Pojawiały się także prezentacje multimedialne i zabawy ruchowe, których celem było przybliżenie przebiegu projektu. Mimo towarzyszącego stresu każda grupa starała się zaprezentować z jak najlepszej strony.

 

Olga Kowalczyk

Karolina Florczak