Wpłata na obiady
za styczeń: 27 zł
płatne do 10 stycznia 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Spotkanie z dzielnicowymi Komisariatu Policji

W dniu 27.11.2018r. uczniów klasy I szkoły podstawowej odwiedzili dzielnicowi z Komisariatu Policji w Strykowie. Funkcjonariusze rozmawiali z dziećmi o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w domu i w drodze do szkoły. Na koniec spotkania dzieci otrzymały kamizelki odblaskowe.