UWAGA!!
W sprawie wpłat za obiady
w miesiącu wrześniu proszę kontaktować
się z sekretariatem 42 719 89 16.
 
 
Informacje dotyczące
ogólnych warunków ubezpieczenia NNW
znajdują się w zakładce
Dla Rodzica / Informacje

 
BEZPIECZNY
POWRÓT DO SZKÓŁ


 

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

+48 695 422 338,     663 114 439,     782 236 442,    

782 277 228,     663 154 463,    665 386 932

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA

KORONAWIRUS 800 190 590

Organ prowadzący

42 719 80 02

Kurator Oświaty w Łodzi

42 636 34 71

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 42 253 99 00, 42 253 90 00

Telefony dyżurne  531 172 734  | 881 565 393  |  531 126 719  | 600 241 646

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

  42 25 36 200

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu

42 714-03-30,

 telefon alarmowy: 601 260 229

Infolinia dla Obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia

48 222 - 500 – 115

 
do przedmiotów nieobjętych dotacją
na zakup podręczników
w roku szkolnym 2020/2021
znajduje się w zakładce
Dla Rodziców/Informacje

Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Rajd "Na szlakach niepodległości"

W dniu 29 września wzięliśmy udział w Rajdzie Niepodległości po gminie Łowicz. Naszą Szkołę reprezentowała grupa 36 uczestników. Rajd został zorganizowany przez Urząd Gminy w Łowiczu i PTTK Oddział w Łowiczu. To kolejne działanie środowiska PTTK na rzecz obchodów niepodległościowych w Łowiczu i na Ziemi Łowickiej. Rajd rozpoczął się o godz. 9 rano przed Urzędem Gminy. Grupa pod opieką członków PTTK wyruszyła na liczący ponad 16 km marsz szlakiem miejsc w Gminie Łowicz związanych z walką o niepodległość. Rajd był też niecodzienną okazją poznania regionalnej historii. W dawnym budynku wiejskiej szkoły w Pilaszkowie, w której w 1905 r. rozpoczęto walkę o polską szkołę, uczestnicy zwiedzili Izbę Pamięci ZNP. Następnie przez Dąbkowice (szkoła Bohaterów Wrześni 1939) udali się do Guźni, gdzie przewodnik PTTK przypomniał zmagania wojsk polskich, szczególnie z 4 Dywizji Piechoty, z najeźdźcą hitlerowskim w Bitwie nad Bzurą. W Bocheniu w budynku dawnej szkoły uczestnicy mieli okazję zwiedzić Izbę Pamięci Wsi Bocheń, w której zachowanych jest wiele pamiątek związanych z walką o niepodległość w regionie. Pod tablicą mieszkańców wsi zamordowanych w latach 1939-1945 złożone zostały kwiaty i zapalone znicze. Ostatni przystanek to wieś Ostrów. Tutaj przypomniano postać Teofila Kurczaka, który “klamrą” spiął ideę całego rajdu. To on zabezpieczał Zjazd Nauczycieli Ludowych w 1905 roku w Pilaszkowie, uczestniczył w rozbrajaniu Niemców w 1918 roku w Łowiczu, w okresie II RP budował wolną Polskę, był m.in. posłem na Sejm RP. Działał na rzecz środowiska lokalnego zakładał spółdzielczość z Władysławem Grabskim i jedną z najstarszych straży ogniowych wiejskich. Pod tablicą pamięci Teofila Kurczaka delegacja złożyła kwiaty. Na zakończenie rajdu Stowarzyszenie “Dolina Bobrówki” w Ostrowie przygotowało dla uczestników posiłek: grochówkę, kiełbaski z grilla i ogniska, kawę, herbatę i ciasto. Podczas pobytu w Ostrowie rozstrzygnięto również konkurs wiedzy o Gminie Łowicz przygotowany przez pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Bocheniu. Drugie miejsce zajęła nasza uczennica klasy czwartej – Hanna Chądzyńska. Ponadto wręczono też nagrodę dla najmłodszego uczestnika rajdu, którym okazał się nasz uczeń oddziału przedszkolnego Huber Jankowski. Otrzymaliśmy również nagrodę dla najliczniejszej grupy zorganizowanej. Zmęczeni ale bardzo zadowoleni z imprezy wróciliśmy do domu.