Opłata za obiady
za wrzesień: 54 zł
Płatne do 13 września

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Gala konkursowa w Wydziale Katechetycznym

Dziś w Kurii Archidiecezji Łódzkiej została zorganizowana gala konkursowa podsumowująca zmagania w konkursach przygotowanych przez Wydział Katechetyczny. Został na nią zaproszony, wraz z panem katechetą, Szymon Kosma - uczestnik oraz finalista konkursu biblijnego "Ewangelia św. Łukasza". Szymon podobnie jak w poprzedniej edycji zajął II miejsce na szczeblu archidiecezjalnym. Podczas gali konkursowej zostały wręczone dyplomy, nagrody oraz złożone gratulacje wszystkim, którzy w tym roku brali udział w konkursach religijnych. Nie zabrakło również śpiewów, pląsów oraz słodkiego poczęstunku. Szymonowi serdecznie gratulujemy wysokiej lokaty!