Wpłata na obiady
za styczeń: 27 zł
płatne do 10 stycznia 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

I miejsce dla Miłosza Kalinowskiego w wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Krajach Frankofońskich.

 

W dniu 16 marca 2015 uczniowie gimnazjum Zsnr 2 w Bratoszewicach wyjechali do XIII LO w Łodzi na Konkurs Wiedzy o Krajach Francuskojęzycznych. Konkurs miał zasięg wojewódzki, a jego organizatorem było XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi we współpracy z Przedstawicielstwem Walonia-Bruksela w Warszawie. Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy na temat Frankofonii i krajów frankofońskich, krzewienie tolerancji oraz akceptacji odmienności etnicznej i rasowej oraz integracja uczniów z różnych szkół.

Gimnazjaliści pisali test wiedzy dotyczący trzech miast belgijskich: Liege, Brukseli i Namur. Wszyscy nasi uczniowie zdobyli dosyć wysokie miejsca, oto wyniki konkursu:

Miłosz Kalinowski ZS Nr 2 w Bratoszewicach  1m

Karol Sobierajski ZS Nr 2 w Bratoszewicach 4m

Adam Czerwonka ZS Nr 2 w Bratoszewicach 9m

Wiktoria Ferenc ZS Nr 2 w Bratoszewicach 9m

Wiktoria Bulińska ZS Nr 2 w Bratoszewicach 7m

 

Miłosz Kalinowski pokonał wszystkich przystępujących do konkursu gimnazjalistów z Łodzi i województwa łódzkiego zdobywając 44 punktów i I miejsce w województwie. Rozdanie dyplomów i nagród odbyło się 11 kwietnia 2015 r podczas Dni Otwartych w XIII LO w Łodzi.