UWAGA!!
W sprawie wpłat za obiady
w miesiącu wrześniu proszę kontaktować
się z sekretariatem 42 719 89 16.
 
 
Informacje dotyczące
ogólnych warunków ubezpieczenia NNW
znajdują się w zakładce
Dla Rodzica / Informacje

 
BEZPIECZNY
POWRÓT DO SZKÓŁ


 

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

+48 695 422 338,     663 114 439,     782 236 442,    

782 277 228,     663 154 463,    665 386 932

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA

KORONAWIRUS 800 190 590

Organ prowadzący

42 719 80 02

Kurator Oświaty w Łodzi

42 636 34 71

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 42 253 99 00, 42 253 90 00

Telefony dyżurne  531 172 734  | 881 565 393  |  531 126 719  | 600 241 646

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

  42 25 36 200

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu

42 714-03-30,

 telefon alarmowy: 601 260 229

Infolinia dla Obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia

48 222 - 500 – 115

 
do przedmiotów nieobjętych dotacją
na zakup podręczników
w roku szkolnym 2020/2021
znajduje się w zakładce
Dla Rodziców/Informacje

Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

I miejsce dla Miłosza Kalinowskiego w wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Krajach Frankofońskich.

 

W dniu 16 marca 2015 uczniowie gimnazjum Zsnr 2 w Bratoszewicach wyjechali do XIII LO w Łodzi na Konkurs Wiedzy o Krajach Francuskojęzycznych. Konkurs miał zasięg wojewódzki, a jego organizatorem było XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi we współpracy z Przedstawicielstwem Walonia-Bruksela w Warszawie. Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy na temat Frankofonii i krajów frankofońskich, krzewienie tolerancji oraz akceptacji odmienności etnicznej i rasowej oraz integracja uczniów z różnych szkół.

Gimnazjaliści pisali test wiedzy dotyczący trzech miast belgijskich: Liege, Brukseli i Namur. Wszyscy nasi uczniowie zdobyli dosyć wysokie miejsca, oto wyniki konkursu:

Miłosz Kalinowski ZS Nr 2 w Bratoszewicach  1m

Karol Sobierajski ZS Nr 2 w Bratoszewicach 4m

Adam Czerwonka ZS Nr 2 w Bratoszewicach 9m

Wiktoria Ferenc ZS Nr 2 w Bratoszewicach 9m

Wiktoria Bulińska ZS Nr 2 w Bratoszewicach 7m

 

Miłosz Kalinowski pokonał wszystkich przystępujących do konkursu gimnazjalistów z Łodzi i województwa łódzkiego zdobywając 44 punktów i I miejsce w województwie. Rozdanie dyplomów i nagród odbyło się 11 kwietnia 2015 r podczas Dni Otwartych w XIII LO w Łodzi.