Wpłata na obiady
za styczeń: 27 zł
płatne do 10 stycznia 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

26 lutego 2017 roku odbyły się uroczyste obchody 154. rocznicy Bitwy stoczonej pod Dobrą w Powstaniu Styczniowym. Przedstawicielami naszej szkoły biorącymi udział w tej uroczystości byli: Natalia Sobierajska, Mateusz Dudkiewicz i Agnieszka Szcześniak jako sztandar główny oraz Julia Frątczak, Martyna Mrzygłód i Dawid Łapacz jako sztandar zastępczy. Byliśmy pod opieką pani Izabeli Wykrętowicz.

 

O godzinie 1000 rozpoczęła się Msza Święta w Kościele Rzymskokatolickim w Dobrej, natomiast o 1045 zaczął się spektakl pt. „Ocalić od zapomnienia” w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. 24 lutego 1863 Roku w Dobrej wraz z aktorem i reżyserem Krzysztofem Kaczmarkiem.

Potem nastąpiło sformowanie pocztów sztandarowych i wymarsz na cmentarz rzymskokatolicki. O 1115 rozpoczęła się uroczystość przy Bratniej Mogile uczestników bitew pod Dobrą (24 lutego 1863 r.) i Dobieszkowem (25 września 1863r.). Zaprezentowano rys historyczny dotyczący wydarzeń powstańczych, przemawiał również pan Andrzej Jankowski – burmistrz Miasta Gminy Stryków. Orkiestra dęta parafii starokatolickiej Mariawitów odegrała Hymn i Rotę. Na końcu składano wiązanki kwiatów przy Mogile. Uroczystość zakończyła się około godziny 1200.

 

 

Agnieszka Szcześniak