NOWA STRONA

INTERNETOWA SZKOŁY


 
BEZPIECZNY
POWRÓT DO SZKÓŁ


 

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

+48 695 422 338,     663 114 439,     782 236 442,    

782 277 228,     663 154 463,    665 386 932

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA

KORONAWIRUS 800 190 590

Organ prowadzący

42 719 80 02

Kurator Oświaty w Łodzi

42 636 34 71

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 42 253 99 00, 42 253 90 00

Telefony dyżurne  531 172 734  | 881 565 393  |  531 126 719  | 600 241 646

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

  42 25 36 200

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu

42 714-03-30,

 telefon alarmowy: 601 260 229

Infolinia dla Obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia

48 222 - 500 – 115

 
do przedmiotów nieobjętych dotacją
na zakup podręczników
w roku szkolnym 2020/2021
znajduje się w zakładce
Dla Rodziców/Informacje

Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

26 lutego 2017 roku odbyły się uroczyste obchody 154. rocznicy Bitwy stoczonej pod Dobrą w Powstaniu Styczniowym. Przedstawicielami naszej szkoły biorącymi udział w tej uroczystości byli: Natalia Sobierajska, Mateusz Dudkiewicz i Agnieszka Szcześniak jako sztandar główny oraz Julia Frątczak, Martyna Mrzygłód i Dawid Łapacz jako sztandar zastępczy. Byliśmy pod opieką pani Izabeli Wykrętowicz.

 

O godzinie 1000 rozpoczęła się Msza Święta w Kościele Rzymskokatolickim w Dobrej, natomiast o 1045 zaczął się spektakl pt. „Ocalić od zapomnienia” w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. 24 lutego 1863 Roku w Dobrej wraz z aktorem i reżyserem Krzysztofem Kaczmarkiem.

Potem nastąpiło sformowanie pocztów sztandarowych i wymarsz na cmentarz rzymskokatolicki. O 1115 rozpoczęła się uroczystość przy Bratniej Mogile uczestników bitew pod Dobrą (24 lutego 1863 r.) i Dobieszkowem (25 września 1863r.). Zaprezentowano rys historyczny dotyczący wydarzeń powstańczych, przemawiał również pan Andrzej Jankowski – burmistrz Miasta Gminy Stryków. Orkiestra dęta parafii starokatolickiej Mariawitów odegrała Hymn i Rotę. Na końcu składano wiązanki kwiatów przy Mogile. Uroczystość zakończyła się około godziny 1200.

 

 

Agnieszka Szcześniak