AKCJA STRAJKOWA

OD 8 KWIETNIA 2019

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Informacje na temat 

 strajku nauczycieli

Odpłatność za obiady za kwiecień wynosi:

0a, 0b, 0c - 54 zł

klasy I - VIII, IIIa - 45 zł

 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Uczymy się udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

W dniu 18 09. uczniowie klasy ,,0'' wraz opiekunkami uczyły się  udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej.

Tygodniowym tematem było bezpieczeństwo wokół nas a na podsumowanie w piątek zorganizowano zajęcia praktyczne i ćwiczenia na fantomie.

,,Zerówiaki'' bardzo chętnie chcieli udzielać pierwszej pomocy i ustawiali się w kolejce ,aby wykonać masaż serca.Było ciężko ,ale każdy chciał zobaczyć jak można uratować życie osobie poszkodowanej.

BAS.