Wpłata na obiady
za październik wynosi:
66,00 zł

KL. IV, V, VI, VII proszę zgłaszać się do sekretariatu

w celu podania kwoty za obiady

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Uczymy się udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

W dniu 18 09. uczniowie klasy ,,0'' wraz opiekunkami uczyły się  udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej.

Tygodniowym tematem było bezpieczeństwo wokół nas a na podsumowanie w piątek zorganizowano zajęcia praktyczne i ćwiczenia na fantomie.

,,Zerówiaki'' bardzo chętnie chcieli udzielać pierwszej pomocy i ustawiali się w kolejce ,aby wykonać masaż serca.Było ciężko ,ale każdy chciał zobaczyć jak można uratować życie osobie poszkodowanej.

BAS.