DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Rekrutacja na rok 2018/2019

Wszystkie dokumenty i szczegółowe informacje

znajdują się w zakładce

Dla rodzica

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Harmonogram spotkań z rodzicami na nowy rok szkolny 2017/2018

Instrukcja pierwszego logowania

Dane kontaktowe

Nazwa:

Szkoła Podstawowa im. Ks.Idziego Radziszewskiego w Bratoszewicach

Adres:

ul. Łódzka 30, 95-011 Bratoszewice

Telefon i fax:

(42) 719 89 16

E-mail:

zsnr2bratoszewice@wp.pl

Strona www:

www.zs2bratoszewice.pl