Domowa  edukacja 
spędź pożytecznie czas z dzieckiem
 
Zdalne nauczanie

UWAGA RODZICE!
Zawieszenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
kliknij w link po więcej informacji


Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
Wpłata na obiady
za marzec: 66 zł
kl. VI - 63 zł
kl. VII, VIII- 60 zł
płatne do 10 marca 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Szkolenie dla rodziców na temat dopalaczy w dniu 12.11.2015 rok w ZSNr2 Bratoszewice

Celem spotkania było uwrażliwienie rodziców na nowe zagrożenie jakim są nowe narkotyki, tzw. dopalacze, oraz dostarczenie podstawowych informacji o środkach psychoaktywnych. Ważnym

celem spotkania jest również ukazanie rodzicom czynników chroniących dziecko przed używaniem narkotyków, w tym budowanie relacji z dzieckiem i prowadzenie rozmów z dzieckiem .

Wśród omawianych zagadnień znalazły się m.in. takie zagadnienia jak :

  • NARKOTYKI A DOPALACZE

  • Podstawowe informacje o nowych środkach psychoaktywnych

  • DOPALACZE( dlaczego są tak groźne i jednocześnie tak popularne?) Fakty i mity na temat dopalaczy.

  • Czynniki chroniące przed uzależnieniem – mądra profilaktyka ze strony rodziców

  • Podstawy komunikacji z dzieckiem- komunikat JA

  • Gdzie szukać pomocy w sprawie dopalaczy- witryny internetowe, alarmowe numery telefonów.

  • WARSZTAT na temat –Dopalaczy dla uczniów klasy V, VI i wszystkich klas gimnazjalnych w ZSNr2 Bratoszewice w dniu 12.11.2015

W ostatnim czasie coraz częściej słyszy się w mediach, a niejednokrotnie w najbliższym otoczeniu o substancjach, które posiadają właściwości psychoaktywne, w działaniu zbliżone do narkotyków. Dopalacze cieszą się dużą popularnością wśród młodzieży. Niepokój budzi skala ich rozpowszech-niania , ale przede wszystkim podejrzenie, że młodzież wierzy sloganom promującym dopalacze jako środki bezpieczne i nie traktuje ich jako substancji o potencjale narkotycznym.

Głównym celem zajęć było uświadamianie młodych ludzi o niebezpieczeństwach związanych z zażywaniem dopalaczy, a także zmiana postaw młodzieży wobec tzw. nowych narkotyków.

1 Czym są dopalacze

2 Fakty i mity na temat dopalaczy

3 Konsekwencje zdrowotne i prawne dotyczące dopalaczy

4. Okazjonalne branie

5. Elementy asertywnej odmowy- nacisk rówieśników-dealerów.

Warsztaty prowadzone były metodami aktywnymi. Praca z filmem wywołała w młodzieży wiele refleksji . Uczniowie brali udział w zajęciach z zainteresowaniem i zaangażowaniem. Chętnie zadawali pytania, komentowali i dzielili się swoimi wrażeniami oraz opiniami na wyżej wymienione tematy.