NOWA STRONA

INTERNETOWA SZKOŁY


 
BEZPIECZNY
POWRÓT DO SZKÓŁ


 

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

+48 695 422 338,     663 114 439,     782 236 442,    

782 277 228,     663 154 463,    665 386 932

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA

KORONAWIRUS 800 190 590

Organ prowadzący

42 719 80 02

Kurator Oświaty w Łodzi

42 636 34 71

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 42 253 99 00, 42 253 90 00

Telefony dyżurne  531 172 734  | 881 565 393  |  531 126 719  | 600 241 646

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

  42 25 36 200

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu

42 714-03-30,

 telefon alarmowy: 601 260 229

Infolinia dla Obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia

48 222 - 500 – 115

 
do przedmiotów nieobjętych dotacją
na zakup podręczników
w roku szkolnym 2020/2021
znajduje się w zakładce
Dla Rodziców/Informacje

Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Szkolenie dla rodziców na temat dopalaczy w dniu 12.11.2015 rok w ZSNr2 Bratoszewice

Celem spotkania było uwrażliwienie rodziców na nowe zagrożenie jakim są nowe narkotyki, tzw. dopalacze, oraz dostarczenie podstawowych informacji o środkach psychoaktywnych. Ważnym

celem spotkania jest również ukazanie rodzicom czynników chroniących dziecko przed używaniem narkotyków, w tym budowanie relacji z dzieckiem i prowadzenie rozmów z dzieckiem .

Wśród omawianych zagadnień znalazły się m.in. takie zagadnienia jak :

  • NARKOTYKI A DOPALACZE

  • Podstawowe informacje o nowych środkach psychoaktywnych

  • DOPALACZE( dlaczego są tak groźne i jednocześnie tak popularne?) Fakty i mity na temat dopalaczy.

  • Czynniki chroniące przed uzależnieniem – mądra profilaktyka ze strony rodziców

  • Podstawy komunikacji z dzieckiem- komunikat JA

  • Gdzie szukać pomocy w sprawie dopalaczy- witryny internetowe, alarmowe numery telefonów.

  • WARSZTAT na temat –Dopalaczy dla uczniów klasy V, VI i wszystkich klas gimnazjalnych w ZSNr2 Bratoszewice w dniu 12.11.2015

W ostatnim czasie coraz częściej słyszy się w mediach, a niejednokrotnie w najbliższym otoczeniu o substancjach, które posiadają właściwości psychoaktywne, w działaniu zbliżone do narkotyków. Dopalacze cieszą się dużą popularnością wśród młodzieży. Niepokój budzi skala ich rozpowszech-niania , ale przede wszystkim podejrzenie, że młodzież wierzy sloganom promującym dopalacze jako środki bezpieczne i nie traktuje ich jako substancji o potencjale narkotycznym.

Głównym celem zajęć było uświadamianie młodych ludzi o niebezpieczeństwach związanych z zażywaniem dopalaczy, a także zmiana postaw młodzieży wobec tzw. nowych narkotyków.

1 Czym są dopalacze

2 Fakty i mity na temat dopalaczy

3 Konsekwencje zdrowotne i prawne dotyczące dopalaczy

4. Okazjonalne branie

5. Elementy asertywnej odmowy- nacisk rówieśników-dealerów.

Warsztaty prowadzone były metodami aktywnymi. Praca z filmem wywołała w młodzieży wiele refleksji . Uczniowie brali udział w zajęciach z zainteresowaniem i zaangażowaniem. Chętnie zadawali pytania, komentowali i dzielili się swoimi wrażeniami oraz opiniami na wyżej wymienione tematy.