UWAGA!!
W sprawie wpłat za obiady
w miesiącu wrześniu proszę kontaktować
się z sekretariatem 42 719 89 16.
 
 
Informacje dotyczące
ogólnych warunków ubezpieczenia NNW
znajdują się w zakładce
Dla Rodzica / Informacje

 
BEZPIECZNY
POWRÓT DO SZKÓŁ


 

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

+48 695 422 338,     663 114 439,     782 236 442,    

782 277 228,     663 154 463,    665 386 932

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA

KORONAWIRUS 800 190 590

Organ prowadzący

42 719 80 02

Kurator Oświaty w Łodzi

42 636 34 71

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 42 253 99 00, 42 253 90 00

Telefony dyżurne  531 172 734  | 881 565 393  |  531 126 719  | 600 241 646

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

  42 25 36 200

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu

42 714-03-30,

 telefon alarmowy: 601 260 229

Infolinia dla Obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia

48 222 - 500 – 115

 
do przedmiotów nieobjętych dotacją
na zakup podręczników
w roku szkolnym 2020/2021
znajduje się w zakładce
Dla Rodziców/Informacje

Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

 

 

 

 

Dzień Babci i Dziadka w ZSnr2 w Bratoszewice.

W dniu 29.01.2015 r. na sali gimnastycznej punktualnie o godzinie 10.00 rozpoczęte zostały obchody Dnia Babci i Dziadka.

Począwszy od przedszkolaków 4-5 latków i klasy ,,0’’ wszystkie klasy szkoły podstawowej przygotowały programy artystyczne, aby popisać się przed swoimi kochanymi dziadkami. Były to wierszyki, tańce, skecze, rewia mody dla dziadków i bardzo wesoły taniec Jezioro Łabędzie w wykonaniu klasy szóstej wraz wychowawcą. W tym roku na ten wspaniały dzień przybyła rekordowa liczba dziadków i babć ponad 100 osób. Popisy swoich kochanych wnucząt oglądali siedząc przy kawiarnianych stoliczkach, zajadając słodki poczęstunek i popijając go zdrowymi owocowymi sokami, które przygotowały wnuczęta.

Tegoroczna uroczystość na długo zapisze się pamięci i dziadkom i wnukom. Była to naprawdę bardzo udana i ciekawa impreza.

 

 

BAS.