AKCJA STRAJKOWA

OD 8 KWIETNIA 2019

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Informacje na temat 

 strajku nauczycieli

Odpłatność za obiady za kwiecień wynosi:

0a, 0b, 0c - 54 zł

klasy I - VIII, IIIa - 45 zł

 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

16 września 2016 roku na Cmentarzu Mariawickim w Strykowie odbyła się uroczystość upamiętniająca 77. rocznicę agresji wojsk sowieckich na Polskę.

Przedstawicielami naszej szkoły biorącymi udział w tej uroczystości byli: Natalia Sobierajska, Agnieszka Szcześniak i Dawid Łapacz jako sztandar główny oraz Martyna Mrzygłód, Julia Frątczak i Marcel Ruta jako sztandar zastępczy. Byliśmy pod opieką pani Iwony Ciecińskiej.

O godzinie 945 nastąpiła zbiórka pocztów sztandarowych i uczestników pod bramą cmentarza oraz uformowanie pocztów sztandarowych i przejście do Pomnika Żołnierzy Poległych w 1939 roku w Obronie Ojczyzny.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 1000 polskim hymnem narodowym, a następnie została odprawiona przez księży modlitwa za poległych w czasie II wojny światowej. Rozbrzmiewały patriotyczne pieśni. Odbył się program słowno–muzyczny oraz przemówienia okolicznościowe.

Następnie delegacje władz samorządowych i powiatowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Ochotniczych Straży Pożarnych, Banku Spółdzielczego w Strykowie, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie, Ośrodka Kultury i Rekreacji, sołectw, szkół oraz zaproszonych gości złożyły kwiaty pod pomnikiem. Złożył je również pan Andrzej Jankowski – burmistrz Miasta Gminy Stryków.

W skład naszej delegacji z kwiatami wchodziła pani wicedyrektor Iwona Ciecińska i Piotr Pelski.

Potem nastąpiło uroczyste wyprowadzenie sztandarów, a na końcu wszyscy goście opuścili cmentarz.

 

Agnieszka Szcześniak