Domowa  edukacja 
spędź pożytecznie czas z dzieckiem
 
Zdalne nauczanie

UWAGA RODZICE!
Zawieszenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
kliknij w link po więcej informacji


Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
Wpłata na obiady
za marzec: 66 zł
kl. VI - 63 zł
kl. VII, VIII- 60 zł
płatne do 10 marca 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

W dniu 15.10.2015. 17 uczniów I klasy SP w Bratoszewicach ślubowało być dobrym, sumiennym i grzecznym uczniem, szanować kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły oraz przyrodę wokół siebie. Uczniowie byli zabrani w świat baśni, gdzie dobre wróżki przepytywały ich z wiedzy o swojej ojczyźnie, bezpieczeństwie i dobrych manierach w szkole i domu. Po pomyślnie zdanym egzaminie ,,pierwszaczki'' złożyły przysięgę pierwszoklasisty w obecności rodziców, pani dyrektor, wychowawców i kolegów ze starszych klas.
Po uroczystym ślubowaniu uczniowie klasy II-VI  przygotowali część artystyczną i drobne prezenty, a w klasie rodzice przygotowali pyszny słodki poczęstunek.
Uczniowie I klasy w tym dniu byli bardzo szczęśliwi i dumni, że tak pięknie wyglądali i przygotowali dla kolegów, rodziców i nauczycieli wesoły program artystyczny.
 
BAS.