DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Zbiórka na wyjazd na zieloną szkołę w dniach 21 - 25 maja 2018

pod szkołą 21 maja 2018 o godzinie 6.45.

Serdecznie prosimy o punktualność.


Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Harmonogram spotkań z rodzicami na nowy rok szkolny 2017/2018

Instrukcja pierwszego logowania

W dniu 15.10.2015. 17 uczniów I klasy SP w Bratoszewicach ślubowało być dobrym, sumiennym i grzecznym uczniem, szanować kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły oraz przyrodę wokół siebie. Uczniowie byli zabrani w świat baśni, gdzie dobre wróżki przepytywały ich z wiedzy o swojej ojczyźnie, bezpieczeństwie i dobrych manierach w szkole i domu. Po pomyślnie zdanym egzaminie ,,pierwszaczki'' złożyły przysięgę pierwszoklasisty w obecności rodziców, pani dyrektor, wychowawców i kolegów ze starszych klas.
Po uroczystym ślubowaniu uczniowie klasy II-VI  przygotowali część artystyczną i drobne prezenty, a w klasie rodzice przygotowali pyszny słodki poczęstunek.
Uczniowie I klasy w tym dniu byli bardzo szczęśliwi i dumni, że tak pięknie wyglądali i przygotowali dla kolegów, rodziców i nauczycieli wesoły program artystyczny.
 
BAS.