DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Uwaga!!!

Spotkanie informacyjne dla rodziców

dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz

uczniów klasy I w roku szkolnym 2019 / 2020

odbędzie się 13 czerwca 2019 o godzinie 18.00

w sali nr 9, 10, 7 (oddziały przedszkolne)

oraz  sali nr 16 (klasa I)

Odpłatność za obiady za czerwiec wynosi:

0a, 0b, 0c, VII - VIII oraz IIIa - 36 zł

klasy I, II - 30 zł

klasa III - 27 zł

klasy IV - VI - 15 zł (uczestnicy zielonej szkoły)

w sprawie odliczeń płatności za maj-

prosimy o kontakt z Sekretariatem

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

W dniu 15.10.2015. 17 uczniów I klasy SP w Bratoszewicach ślubowało być dobrym, sumiennym i grzecznym uczniem, szanować kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły oraz przyrodę wokół siebie. Uczniowie byli zabrani w świat baśni, gdzie dobre wróżki przepytywały ich z wiedzy o swojej ojczyźnie, bezpieczeństwie i dobrych manierach w szkole i domu. Po pomyślnie zdanym egzaminie ,,pierwszaczki'' złożyły przysięgę pierwszoklasisty w obecności rodziców, pani dyrektor, wychowawców i kolegów ze starszych klas.
Po uroczystym ślubowaniu uczniowie klasy II-VI  przygotowali część artystyczną i drobne prezenty, a w klasie rodzice przygotowali pyszny słodki poczęstunek.
Uczniowie I klasy w tym dniu byli bardzo szczęśliwi i dumni, że tak pięknie wyglądali i przygotowali dla kolegów, rodziców i nauczycieli wesoły program artystyczny.
 
BAS.