DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Rekrutacja na rok 2018/2019

Wszystkie dokumenty i szczegółowe informacje

znajdują się w zakładce

Dla rodzica

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Harmonogram spotkań z rodzicami na nowy rok szkolny 2017/2018

Instrukcja pierwszego logowania

Szkolna grupa wolontariuszy pod okiem pań W.Walak i M.Kalinowksiej zorganizowała zbiórkę plastikowych nakrętek na rzecz schroniska w Głownie. Równowartość nakrętek  zostanie  wymieniona na karmę dla zwierząt.  W zbiórkę włączyły się klasy podstawówki i gimnazjum. Dzisiaj, tj. 31 maja  wolontariuszki z klasy IIb - Martyna Mrzygłód i Julia Frątczak wraz z p. Z. Motylem udali się z wizytą do schroniska, aby przekazać zebrane nakrętki. W transporcie worków z nakrętkami  pomogła im  Ochotnicza Straż Pożarna z Bratoszewic, za co serdecznie dziękujemy.  Dziękujemy również wszystkim za każdą przyniesioną nakrętkę:)  Od dziś już można zbierać kolejną porcję plastikowych korków, bowiem od nowego roku szkolnego zamierzamy kontynuować program wolontariatu na rzecz " braci mniejszych".