Domowa  edukacja 
spędź pożytecznie czas z dzieckiem
 
Zdalne nauczanie

UWAGA RODZICE!
Zawieszenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
kliknij w link po więcej informacji


Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Uroczystość 77. Rocznicy Bitwy nad Bzurą

 

12 września 2016 roku pod pomnikiem poległych na cmentarzu rzymskokatolickim w Koźlu odbyła się uroczystość upamiętniająca 77. Rocznicę Bitwy nad Bzurą podczas II wojny światowej.

Przedstawicielami naszej szkoły biorącymi udział w tej uroczystości byli: Natalia Sobierajska, Agnieszka Szcześniak oraz Mateusz Dudkiewicz jako poczet główny, Martyna Mrzygłód, Julia Frątczak i Adam Koślin jako sztandar zastępczy oraz Natalia Sobierajska i Bartosz Walerych. Byliśmy pod opieką pani dyrektor Ewy Piórkowskiej oraz pani Izabeli Wykrętowicz.

O godzinie 1000 na cmentarzu katolickim rozpoczęła się msza polowa w intencji poległych żołnierzy poprowadzona przez księdza Dariusza Witerskiego. Następnie odbył się apel poległych oraz przemówienia okolicznościowe. Potem delegacje władz, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Ochotniczych Straży Pożarnych, Banku Spółdzielczego w Strykowie, sołectw, szkół i zaproszonych gości złożyły kwiaty pod pomnikiem poległych. Złożył je również pan Andrzej Jankowski – burmistrz Miasta Gminy Stryków.

W skład naszej delegacji z kwiatami wchodziła pani dyrektor Ewa Piórkowska, Natalia Sobierajska i Bartosz Walerych.

Na końcu nastąpiło uroczyste wyprowadzenie sztandarów. Każdy poczet sztandarowy wychodził na środek, pochylał sztandar by oddać uroczysty hołd i udawał się do wyjścia.

 

Agnieszka Szcześniak