Opłaty za obiady za miesiąc listopad:

kwota 57, 00 zł

KL. I, II, III, VII

wpłacają 54,00 zł

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Wycieczka do teatru klas I - III

W dniu 10 stycznia klasy 1-3 SP wybrały się do Teatru Nowego w Łodzi na przedstawienie "Doktor Dolittle". Na wszystkich uczniach występ aktorów zrobił ogromne wrażenie.