DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Uwaga!!!

Spotkanie informacyjne dla rodziców

dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz

uczniów klasy I w roku szkolnym 2019 / 2020

odbędzie się 13 czerwca 2019 o godzinie 18.00

w sali nr 9, 10, 7 (oddziały przedszkolne)

oraz  sali nr 16 (klasa I)

Odpłatność za obiady za czerwiec wynosi:

0a, 0b, 0c, VII - VIII oraz IIIa - 36 zł

klasy I, II - 30 zł

klasa III - 27 zł

klasy IV - VI - 15 zł (uczestnicy zielonej szkoły)

w sprawie odliczeń płatności za maj-

prosimy o kontakt z Sekretariatem

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

W dniu 12 kwietnia uczniowie trzeciej klasy gimnazjum z Bratoszewic wraz wychowawcą panią Moniką Kalinowską, pedagogiem szkolnym Wiolettą Walak i członkiem GKRPA w Strykowie Barbarą Antczak-Sadowską  wybrali się na ,,żywą" lekcje profilaktyki o tematyce : narkotyki, alkohol, dopalacze i hazard do Zakładu Karnego w Łowiczu.
Uczniowie spotkali się z piątką osadzonych, którzy opowiadali im o swoim ,,barwnym' 'życiu", przez które odbywają długie wyroki w zakładzie. Po wysłuchaniu wypowiedzi, gimnazjaliści mieli czas na zadawanie pytań osadzonym,wypowiadanie swoich refleksji oraz wypełnienie ankiety, która dla osadzonych miała duże znaczenie edukacyjne.
Wyjazd zorganizowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strykowie. Bardzo dziękujemy, była to prawdziwa lekcja profilaktyki antynarkotykowej, alkoholowej i hazardowej, z której dowiedzieliśmy się więcej niż z obejrzanego filmu czy książki.
 
BAS