W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
Wpłata na obiady
za luty: 60 zł
kl. I, II, III- 57 zł
płatne do 10 lutego 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

W dniu 12 kwietnia uczniowie trzeciej klasy gimnazjum z Bratoszewic wraz wychowawcą panią Moniką Kalinowską, pedagogiem szkolnym Wiolettą Walak i członkiem GKRPA w Strykowie Barbarą Antczak-Sadowską  wybrali się na ,,żywą" lekcje profilaktyki o tematyce : narkotyki, alkohol, dopalacze i hazard do Zakładu Karnego w Łowiczu.
Uczniowie spotkali się z piątką osadzonych, którzy opowiadali im o swoim ,,barwnym' 'życiu", przez które odbywają długie wyroki w zakładzie. Po wysłuchaniu wypowiedzi, gimnazjaliści mieli czas na zadawanie pytań osadzonym,wypowiadanie swoich refleksji oraz wypełnienie ankiety, która dla osadzonych miała duże znaczenie edukacyjne.
Wyjazd zorganizowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strykowie. Bardzo dziękujemy, była to prawdziwa lekcja profilaktyki antynarkotykowej, alkoholowej i hazardowej, z której dowiedzieliśmy się więcej niż z obejrzanego filmu czy książki.
 
BAS