UWAGA!!
W sprawie wpłat za obiady
w miesiącu wrześniu proszę kontaktować
się z sekretariatem 42 719 89 16.
 
 
Informacje dotyczące
ogólnych warunków ubezpieczenia NNW
znajdują się w zakładce
Dla Rodzica / Informacje

 
BEZPIECZNY
POWRÓT DO SZKÓŁ


 

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

+48 695 422 338,     663 114 439,     782 236 442,    

782 277 228,     663 154 463,    665 386 932

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA

KORONAWIRUS 800 190 590

Organ prowadzący

42 719 80 02

Kurator Oświaty w Łodzi

42 636 34 71

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 42 253 99 00, 42 253 90 00

Telefony dyżurne  531 172 734  | 881 565 393  |  531 126 719  | 600 241 646

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

  42 25 36 200

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu

42 714-03-30,

 telefon alarmowy: 601 260 229

Infolinia dla Obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia

48 222 - 500 – 115

 
do przedmiotów nieobjętych dotacją
na zakup podręczników
w roku szkolnym 2020/2021
znajduje się w zakładce
Dla Rodziców/Informacje

Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Czy łatwo zdobyć kartę rowerową ???

 

Zapytaliśmy uczniów klasy IV ZS Nr2 w Bratoszewicach. Przez cały rok szkolny uczyliśmy się przepisów ruchu drogowego i znaków drogowych. Częste kartkówki i sprawdziany dały nam możliwość utrwalać zdobytą wiedzę na lekcjach. Kiedy zbliżał się dzień 21 i 28 maja czekał nas egzamin pisemny. Był to test z 40 pytaniami plus zestaw 15 znaków drogowych. Na teście mogliśmy zrobić tylko trzy pomyłki na znakach dwie. Było ciężko, ale zdaliśmy prawie w 80 % procentach, nieliczna grupa 20 % pisała powtórnie.

26.05 i 9.06 czekał nas egzamin z pierwszej pomocy przed medycznej. Każdy musiał wykonać resuscytacje krążeniowo-oddechową, ułożyć nieprzytomnego w pozycji bezpiecznej i z tym zaliczeniem poradziliśmy sobie dobrze. Najwięcej nerwów i stresu przeżywaliśmy podczas egzaminu praktycznego, który odbył się 10.06. Panowie z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego tuż przed godziną dziesiątą na boisku szkolnym rozstawili miasteczko ruchu drogowego, na którym znalazły się slalomy-ósemki, ,,tarka ‘’równia pochyła, kołki z klockami do przeniesienia, ,,ruchome’’ drzwi i znaki drogowe, które informowały nas o przeszkodach w ruchu drogowym. Każdy miał jedną próbną jazdę, a po niej rozpoczął się prawdziwy egzamin. Podczas pierwszej jazdy zaliczeniowej zdały cztery osoby przy drugiej pięć a przy trzeciej siedem osób.

Cała grupa czwartoklasistów była szczęśliwa bo wszystkim udało się zaliczyć ten dość trudny tor przeszkód i już po godzinie dwunastej byliśmy po egzaminie.

Panowie z WORD z Łodzi –Jerzy Lewandowski i Grzegorz Kordysiewicz byli zachwyceni, że uczniowie tak świetnie poradzili sobie podczas jazdy i wykazali się dużą wiedzą teoretyczną z Wychowania Komunikacyjnego. Do egzaminu przygotowywała uczniów p. Barbara Antczak-Sadowska. Karty rowerowe będą wręczane na ostatniej lekcji Techniki 25 czerwca. Gratulujemy Klasie IV zdobycia pierwszego w życiu prawa jazdy i życzymy bezpiecznej jazdy na drodze.

 

BA-S .