Wpłata na obiady
za październik wynosi:
66,00 zł

KL. IV, V, VI, VII proszę zgłaszać się do sekretariatu

w celu podania kwoty za obiady

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Czy łatwo zdobyć kartę rowerową ???

 

Zapytaliśmy uczniów klasy IV ZS Nr2 w Bratoszewicach. Przez cały rok szkolny uczyliśmy się przepisów ruchu drogowego i znaków drogowych. Częste kartkówki i sprawdziany dały nam możliwość utrwalać zdobytą wiedzę na lekcjach. Kiedy zbliżał się dzień 21 i 28 maja czekał nas egzamin pisemny. Był to test z 40 pytaniami plus zestaw 15 znaków drogowych. Na teście mogliśmy zrobić tylko trzy pomyłki na znakach dwie. Było ciężko, ale zdaliśmy prawie w 80 % procentach, nieliczna grupa 20 % pisała powtórnie.

26.05 i 9.06 czekał nas egzamin z pierwszej pomocy przed medycznej. Każdy musiał wykonać resuscytacje krążeniowo-oddechową, ułożyć nieprzytomnego w pozycji bezpiecznej i z tym zaliczeniem poradziliśmy sobie dobrze. Najwięcej nerwów i stresu przeżywaliśmy podczas egzaminu praktycznego, który odbył się 10.06. Panowie z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego tuż przed godziną dziesiątą na boisku szkolnym rozstawili miasteczko ruchu drogowego, na którym znalazły się slalomy-ósemki, ,,tarka ‘’równia pochyła, kołki z klockami do przeniesienia, ,,ruchome’’ drzwi i znaki drogowe, które informowały nas o przeszkodach w ruchu drogowym. Każdy miał jedną próbną jazdę, a po niej rozpoczął się prawdziwy egzamin. Podczas pierwszej jazdy zaliczeniowej zdały cztery osoby przy drugiej pięć a przy trzeciej siedem osób.

Cała grupa czwartoklasistów była szczęśliwa bo wszystkim udało się zaliczyć ten dość trudny tor przeszkód i już po godzinie dwunastej byliśmy po egzaminie.

Panowie z WORD z Łodzi –Jerzy Lewandowski i Grzegorz Kordysiewicz byli zachwyceni, że uczniowie tak świetnie poradzili sobie podczas jazdy i wykazali się dużą wiedzą teoretyczną z Wychowania Komunikacyjnego. Do egzaminu przygotowywała uczniów p. Barbara Antczak-Sadowska. Karty rowerowe będą wręczane na ostatniej lekcji Techniki 25 czerwca. Gratulujemy Klasie IV zdobycia pierwszego w życiu prawa jazdy i życzymy bezpiecznej jazdy na drodze.

 

BA-S .