Wpłata na obiady
za styczeń: 27 zł
płatne do 10 stycznia 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

9.05.2017 roku zrealizowano w szkole cykl zajęć warsztatowych pt. ,,Mój przyjaciel smartfon” w którym uczestniczyli uczniowie z klas III i IV. Dzieci dowiedziały się że telefon ułatwia nam codzienne życie, jest źródłem rozrywki i ułatwia komunikację. Są jednak sytuacje, że jest przeszkodą w nawiązywaniu właściwych relacji z ludźmi. Przed czym ostrzegała prowadząca zachęcając do rozwijania zainteresowań jako alternatywy dla komputera i telefonu. W.W