UWAGA!!
W sprawie wpłat za obiady
w miesiącu wrześniu proszę kontaktować
się z sekretariatem 42 719 89 16.
 
 
Informacje dotyczące
ogólnych warunków ubezpieczenia NNW
znajdują się w zakładce
Dla Rodzica / Informacje

 
BEZPIECZNY
POWRÓT DO SZKÓŁ


 

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

+48 695 422 338,     663 114 439,     782 236 442,    

782 277 228,     663 154 463,    665 386 932

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA

KORONAWIRUS 800 190 590

Organ prowadzący

42 719 80 02

Kurator Oświaty w Łodzi

42 636 34 71

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 42 253 99 00, 42 253 90 00

Telefony dyżurne  531 172 734  | 881 565 393  |  531 126 719  | 600 241 646

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

  42 25 36 200

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu

42 714-03-30,

 telefon alarmowy: 601 260 229

Infolinia dla Obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia

48 222 - 500 – 115

 
do przedmiotów nieobjętych dotacją
na zakup podręczników
w roku szkolnym 2020/2021
znajduje się w zakładce
Dla Rodziców/Informacje

Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

ZSNr2 Bratoszewice  Noc Czytania Bajek-30-31.01.2015

To już kolejna 7 edycja Nocy Czytania Bajek w Zespole Szkół w Bratoszewicach.

W tym roku rozpoczęła się od godziny 18-ej i potrwała do 7 rano dnia następnego.

Na tegoroczne czytanie przybyła 50 uczniów z klas I-VI ,byli również uczniowie z klasy ,, 0’’.

Najczęściej głośno czytano fragmenty z książek :

,,Opowieści z Narnii ‘’

,,Skarby piratów’’

,,Księgę Baśni’’

,,Monster High’’

,,Wielka Księga Wierszy’’

-Julian Tuwim

-Maria Konopnicka

-Aleksander Fredro

,,Złota Księga Bajek –opowieści ze wszystkich stron świata.

Podczas przerw w czytaniu dziewczęta z klasy IIa gimnazjum realizujące projekt edukacyjny IIa czyta dzieciom

-Olga Kowalczyk

-Wiktoria Bulińska

-Karolina Florczak

-Ewelina Królikowska

-Klaudia Tańska

-Marika Walak

-Kamila Kurczak

wraz opiekunką projektu polonistką Moniką Kalinowską organizowały gry, pląsy, zabawy ruchowe angażując wszystkie dzieci i nauczycieli do wspólnej zabawy.

O słodki poczęstunek zadbał nasz szkolny sklepik i opiekunka Beata Brzezińska.

A nad całością imprezy czuwały nauczycielki:

Barbara Gawrysiak

Małgorzata Chmurka

Danuta Dyjas

Barbara Antczak-Sadowska.

To była super noc i impreza –tak mówili uczniowie wychodząc ze szkoły w sobotni bardzo wczesny ranek. Na kolejną już ósmą edycje musimy poczekać cały długi rok. A warto ….

Sami zobaczcie, zdjęcia mówią wszystko.

 

 

BAS.