Opłata za obiady
za wrzesień: 54 zł
Płatne do 13 września

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Przedstawienia profilaktyczne

29.05.2019 szkołę odwiedził teatr Art z Krakowa. Odbyły się przedstawienia profilaktyczne dla uczniów naszej szkoły.

W tym dniu dzieci z klas 0b, 0c i I, II, III obejrzały przedstawienie pt. ,,Każdy ma swojego diabła", klasy IV- VI  ,,Sobą być", a klasy VII- VIII i IIIa ,,Osaczony".

Wszystkie przedstawienia poruszały problem przemocy- walki dobra ze złem, konsekwencji złego postępowania. Były to spektakle o lekkiej formule z dużą dawką humoru, których ideą było wyrobienie postaw asertywnych wobec zagrożeń XXI wieku.