DZIENNIK ELEKTRONICZNY

 

Odpłatność za obiady za maj wynosi:

0a, 0b, 0c, klasy I - VI - 60 zł

klasy VII, VIII, IIIa - 45 zł

w sprawie odliczeń płatności za kwiecień -

prosimy o kontakt z Sekretariatem

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Akcja "Opatrunek na ratunek"

W październiku społeczność Szkoły Podstawowej w Bratoszewicach przyłączyła się do zbiórki ,,Opatrunek na ratunek”.

Zebrane środki opatrunkowe uczennice ze Szkolnej Grupy Wolontaryjnej przekazały do fundacji Redemptoris Missio, które za ich pośrednictwem trafią do potrzebujących mieszkańców Afryki.