Opłaty za obiady za miesiąc listopad:

kwota 57, 00 zł

KL. I, II, III, VII

wpłacają 54,00 zł

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Akcja "Opatrunek na ratunek"

W październiku społeczność Szkoły Podstawowej w Bratoszewicach przyłączyła się do zbiórki ,,Opatrunek na ratunek”.

Zebrane środki opatrunkowe uczennice ze Szkolnej Grupy Wolontaryjnej przekazały do fundacji Redemptoris Missio, które za ich pośrednictwem trafią do potrzebujących mieszkańców Afryki.