Wpłata na obiady
za październik wynosi:
66,00 zł

KL. IV, V, VI, VII proszę zgłaszać się do sekretariatu

w celu podania kwoty za obiady

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

W dniu 24.06.2015 roku odbył się finał konkursu organizowanego przez KRUS pod tytułem „Zagrożenia dla zdrowia i życia występujące w indywidualnym gospodarstwie rolnym podczas obsługi zwierząt gospodarskich oraz sposoby ich eliminowania." Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy etap polegał na wykonaniu prezentacji multimedialnej i przesłania jej organizatorom, natomiast etap drugi polegał na wyłonieniu zwycięzców konkursu. Uczniowie biorący udział wykazali się niezwykłą kreatywnością i pomysłowością podczas wykonywania swoich prac. Joanna Tomczyk, uczennica klasy III gimnazjum, która brała udział w tym konkursie, została wyróżniona, natomiast pierwsze miejsce zajęła uczennica z Lubiankowa. Serdecznie gratulujemy wygranych i zachęcamy do brania udziału w tym konkursie w kolejnych latach, gdyż BEZPIECZEŃSTWO JEST NAJWAŻNIEJSZE.