Wpłata na obiady
za styczeń: 27 zł
płatne do 10 stycznia 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

W dniu 16 lutego 2017 roku odbyło się spotkanie uczniów klasy szóstej z policjantem z Komisariatu Policji w Strykowie. Dzielnicowy przybliżył szóstoklasistom temat ,,Nieletni wobec prawa”.