Domowa  edukacja 
spędź pożytecznie czas z dzieckiem
 
Zdalne nauczanie

UWAGA RODZICE!
Zawieszenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
kliknij w link po więcej informacji


Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
Wpłata na obiady
za marzec: 66 zł
kl. VI - 63 zł
kl. VII, VIII- 60 zł
płatne do 10 marca 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Dzień 13.03.2015, mimo że 13 i piątek, okazał się bardzo pomyślnym dniem dla uczniów ZSnr2 z Bratoszewic. W tym dniu w Starostwie Powiatowym odbyła się już 38 edycja konkursu pożarniczego pt. ,,Młodzież zapobiega pożarom''. W konkursie brało udział dziewięć reprezentacji szkół  z  powiatu Zgierskiego.

W tegorocznym konkursie naszą szkołę reprezentował uczeń klasy III b Krzysztof Pelski i uczeń  klasy V Patryk Fortuna. Chłopcy w pierwszym etapie konkursu musieli napisać test składający się z 40 pytań o tematyce historyczno-technicznej z zakresu pożarnictwa. Krzysztof zdobył 32 punkty, a Patryk 28 punktów, następnym etapem konkursu była część ustna. Polegała ona  na odpowiedzi  na cztery pytania wiedzowe, jedno z rozpoznania sprzętu pożarniczego i wyjaśnienie czym jest dana rzecz i do czego służy. Również w tej części poszło chłopcom bardzo dobrze i przeszli do finału. Z odpowiedziami ustnymi było trudniej. Pytania były bardzo profesjonalne związane z funkcjonowaniem straży pożarnej, przysparzały wiele trudności. Nasi uczniowie mimo bardzo dużej konkurencji i wielu trudnych zapytań poradzili sobie wspaniale.

Krzysztof zajął pierwsze miejsce na szczeblu powiatowym i w niedługim czasie pojedzie na konkurs wojewódzki. Nagrodą w tym konkursie był tablet. Patryk, mimo że startował pierwszy raz, na ,,dzień dobry '' zdobył trzecie miejsce w powiecie wygrywając trzyosobowy namiot.

Chłopcom należą się bardzo duże gratulacje za zdobyte wysokie miejsca w konkursie oraz za ich pracowitość i wytrwałość, bo konkurs naprawdę był bardzo trudny. Do konkursów z wiedzy pożarniczej chłopców przygotowywała nauczycielka techniki Barbara Antczak-Sadowska i druh Paweł Krzeszewski.

BAS