UWAGA!!
W sprawie wpłat za obiady
w miesiącu wrześniu proszę kontaktować
się z sekretariatem 42 719 89 16.
 
 
Informacje dotyczące
ogólnych warunków ubezpieczenia NNW
znajdują się w zakładce
Dla Rodzica / Informacje

 
BEZPIECZNY
POWRÓT DO SZKÓŁ


 

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

+48 695 422 338,     663 114 439,     782 236 442,    

782 277 228,     663 154 463,    665 386 932

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA

KORONAWIRUS 800 190 590

Organ prowadzący

42 719 80 02

Kurator Oświaty w Łodzi

42 636 34 71

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 42 253 99 00, 42 253 90 00

Telefony dyżurne  531 172 734  | 881 565 393  |  531 126 719  | 600 241 646

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

  42 25 36 200

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu

42 714-03-30,

 telefon alarmowy: 601 260 229

Infolinia dla Obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia

48 222 - 500 – 115

 
do przedmiotów nieobjętych dotacją
na zakup podręczników
w roku szkolnym 2020/2021
znajduje się w zakładce
Dla Rodziców/Informacje

Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Dzień 13.03.2015, mimo że 13 i piątek, okazał się bardzo pomyślnym dniem dla uczniów ZSnr2 z Bratoszewic. W tym dniu w Starostwie Powiatowym odbyła się już 38 edycja konkursu pożarniczego pt. ,,Młodzież zapobiega pożarom''. W konkursie brało udział dziewięć reprezentacji szkół  z  powiatu Zgierskiego.

W tegorocznym konkursie naszą szkołę reprezentował uczeń klasy III b Krzysztof Pelski i uczeń  klasy V Patryk Fortuna. Chłopcy w pierwszym etapie konkursu musieli napisać test składający się z 40 pytań o tematyce historyczno-technicznej z zakresu pożarnictwa. Krzysztof zdobył 32 punkty, a Patryk 28 punktów, następnym etapem konkursu była część ustna. Polegała ona  na odpowiedzi  na cztery pytania wiedzowe, jedno z rozpoznania sprzętu pożarniczego i wyjaśnienie czym jest dana rzecz i do czego służy. Również w tej części poszło chłopcom bardzo dobrze i przeszli do finału. Z odpowiedziami ustnymi było trudniej. Pytania były bardzo profesjonalne związane z funkcjonowaniem straży pożarnej, przysparzały wiele trudności. Nasi uczniowie mimo bardzo dużej konkurencji i wielu trudnych zapytań poradzili sobie wspaniale.

Krzysztof zajął pierwsze miejsce na szczeblu powiatowym i w niedługim czasie pojedzie na konkurs wojewódzki. Nagrodą w tym konkursie był tablet. Patryk, mimo że startował pierwszy raz, na ,,dzień dobry '' zdobył trzecie miejsce w powiecie wygrywając trzyosobowy namiot.

Chłopcom należą się bardzo duże gratulacje za zdobyte wysokie miejsca w konkursie oraz za ich pracowitość i wytrwałość, bo konkurs naprawdę był bardzo trudny. Do konkursów z wiedzy pożarniczej chłopców przygotowywała nauczycielka techniki Barbara Antczak-Sadowska i druh Paweł Krzeszewski.

BAS