DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Uwaga!!!

Spotkanie informacyjne dla rodziców

dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz

uczniów klasy I w roku szkolnym 2019 / 2020

odbędzie się 13 czerwca 2019 o godzinie 18.00

w sali nr 9, 10, 7 (oddziały przedszkolne)

oraz  sali nr 16 (klasa I)

Odpłatność za obiady za czerwiec wynosi:

0a, 0b, 0c, VII - VIII oraz IIIa - 36 zł

klasy I, II - 30 zł

klasa III - 27 zł

klasy IV - VI - 15 zł (uczestnicy zielonej szkoły)

w sprawie odliczeń płatności za maj-

prosimy o kontakt z Sekretariatem

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Dzień 13.03.2015, mimo że 13 i piątek, okazał się bardzo pomyślnym dniem dla uczniów ZSnr2 z Bratoszewic. W tym dniu w Starostwie Powiatowym odbyła się już 38 edycja konkursu pożarniczego pt. ,,Młodzież zapobiega pożarom''. W konkursie brało udział dziewięć reprezentacji szkół  z  powiatu Zgierskiego.

W tegorocznym konkursie naszą szkołę reprezentował uczeń klasy III b Krzysztof Pelski i uczeń  klasy V Patryk Fortuna. Chłopcy w pierwszym etapie konkursu musieli napisać test składający się z 40 pytań o tematyce historyczno-technicznej z zakresu pożarnictwa. Krzysztof zdobył 32 punkty, a Patryk 28 punktów, następnym etapem konkursu była część ustna. Polegała ona  na odpowiedzi  na cztery pytania wiedzowe, jedno z rozpoznania sprzętu pożarniczego i wyjaśnienie czym jest dana rzecz i do czego służy. Również w tej części poszło chłopcom bardzo dobrze i przeszli do finału. Z odpowiedziami ustnymi było trudniej. Pytania były bardzo profesjonalne związane z funkcjonowaniem straży pożarnej, przysparzały wiele trudności. Nasi uczniowie mimo bardzo dużej konkurencji i wielu trudnych zapytań poradzili sobie wspaniale.

Krzysztof zajął pierwsze miejsce na szczeblu powiatowym i w niedługim czasie pojedzie na konkurs wojewódzki. Nagrodą w tym konkursie był tablet. Patryk, mimo że startował pierwszy raz, na ,,dzień dobry '' zdobył trzecie miejsce w powiecie wygrywając trzyosobowy namiot.

Chłopcom należą się bardzo duże gratulacje za zdobyte wysokie miejsca w konkursie oraz za ich pracowitość i wytrwałość, bo konkurs naprawdę był bardzo trudny. Do konkursów z wiedzy pożarniczej chłopców przygotowywała nauczycielka techniki Barbara Antczak-Sadowska i druh Paweł Krzeszewski.

BAS