Wpłata na obiady
za listopad: 45 zł
KL. I, II, III- 42 zł

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

W Zespole Szkół Nr. 2 w Bratoszewicach wśród uczniów kl. III – VI oraz gimnazjum zostały przeprowadzone przez Pedagoga i Psychologa szkolnego zajęcia warsztatowe na temat stylów uczenia się oraz mnemotechnik.