DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Zapraszamy na

spotkanie z rodzicami

21 stycznia 2019 godz. 17.30

Termin ferii zimowych

11-24 luty 2018

 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

W Zespole Szkół Nr. 2 w Bratoszewicach wśród uczniów kl. III – VI oraz gimnazjum zostały przeprowadzone przez Pedagoga i Psychologa szkolnego zajęcia warsztatowe na temat stylów uczenia się oraz mnemotechnik.