Wpłata na obiady
za październik wynosi:
66,00 zł

KL. IV, V, VI, VII proszę zgłaszać się do sekretariatu

w celu podania kwoty za obiady

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Konkurs ekologiczny

W dniu 28 marca uczniowie Szkoły Podstawowej wzięli udział w III Powiatowym Konkursie Ekologicznym zorganizowanym w Zespole Szkół Licealno - Gimnazjalnych w Głownie. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wypełnić test składający się z 30 pytań z zakresu ekologii, ochrony środowiska i ochrony przyrody. Po napisaniu testu konkursowicze wzięli udział w warsztatach przygotowanych przez Fundację ECOROWER - naturalnie zakręceni. Na koniec spotkania zostały ogłoszone wyniki. Nasza uczennica Lidia Piestrzeniewicz zdobyła pierwsze miejsce w kategorii Szkół Podstawowych. Pozostali uczestnicy (Zofia Pietrucha, Szymon Kosma, Krystian Bartnik) również wykazali się wysokim poziomem wiedzy uzyskując znaczną ilość punktów. Gratulujemy wysokich wyników!