Wpłata na obiady
za styczeń: 27 zł
płatne do 10 stycznia 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

W dniu 21 listopada 2017 roku dzieci z oddziału przedszkolnego "Oc" przy Szkole Podstawowej w Bratoszewicach wraz z wychowawczynią Barbarą Antczak – Sadowską wybrały się na spotkanie integracyjne do Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Łodzi. 
Podczas spotkania dzieci zjadły wspólne śniadanie, uczestniczyły w warsztatach plastycznych i wykonywały mikołaje ze sznurka. Z radością brały udział w zabawach integracyjnych. Na pożegnanie dzieci podarowały sobie skromne podarunki.
Obiecały sobie, że to na pewno nieostatnie spotkanie z przyjściem wiosny czekamy na 6 – latki z Łodzi u nas w szkole.