DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Zbiórka na wyjazd na zieloną szkołę w dniach 21 - 25 maja 2018

pod szkołą 21 maja 2018 o godzinie 6.45.

Serdecznie prosimy o punktualność.


Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Harmonogram spotkań z rodzicami na nowy rok szkolny 2017/2018

Instrukcja pierwszego logowania

Dnia 15 marca 2017r wybraliśmy się na gminne eliminacje XL edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej do siedziby OSP w Swędowie w składzie: Marcel Ruta, Patryk Fortuna, Zuzanna Piotrkowska, Krystian Bartnik, Ola Burtka, Weronika Roszczypała oraz nasz opiekun Pan Zbigniew Motyl. Konkurs rozpoczął się o godzinie 10:00 częścią pisemną. Do części ustnej przeszły 3 najlepsze osoby z danej grupy wiekowej. Z naszej szkoły do 2 etapu udało się zakwalifikować Oli Burtce w kategorii szkoła podstawowa, a z kategorii gimnazjum Marcelowi Rucie, Patrykowi Fortunie i Zuzannie Piotrkowskiej. Ostatecznie po rozstrzygnięciu ustnych odpowiedzi 1 miejsce w najmłodszej grupie uzyskała Ola Burtka. W grupie gimnazjum całe podium było nasze 1 miejsce - Marcela, 2 miejsce - Patryka, 3 miejsce - Zuzanny.

Na szczeblu powiatowym naszą gminę będą reprezentować Ola Burtka z klasy VI oraz Marcel Ruta z kl. II. Następny etap odbędzie się 28 marca w Zgierzu.

- oprac. Marcel Ruta