Wpłata na obiady
za styczeń: 27 zł
płatne do 10 stycznia 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Dnia 15 marca 2017r wybraliśmy się na gminne eliminacje XL edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej do siedziby OSP w Swędowie w składzie: Marcel Ruta, Patryk Fortuna, Zuzanna Piotrkowska, Krystian Bartnik, Ola Burtka, Weronika Roszczypała oraz nasz opiekun Pan Zbigniew Motyl. Konkurs rozpoczął się o godzinie 10:00 częścią pisemną. Do części ustnej przeszły 3 najlepsze osoby z danej grupy wiekowej. Z naszej szkoły do 2 etapu udało się zakwalifikować Oli Burtce w kategorii szkoła podstawowa, a z kategorii gimnazjum Marcelowi Rucie, Patrykowi Fortunie i Zuzannie Piotrkowskiej. Ostatecznie po rozstrzygnięciu ustnych odpowiedzi 1 miejsce w najmłodszej grupie uzyskała Ola Burtka. W grupie gimnazjum całe podium było nasze 1 miejsce - Marcela, 2 miejsce - Patryka, 3 miejsce - Zuzanny.

Na szczeblu powiatowym naszą gminę będą reprezentować Ola Burtka z klasy VI oraz Marcel Ruta z kl. II. Następny etap odbędzie się 28 marca w Zgierzu.

- oprac. Marcel Ruta