UWAGA!!
W sprawie wpłat za obiady
w miesiącu wrześniu proszę kontaktować
się z sekretariatem 42 719 89 16.
 
 
Informacje dotyczące
ogólnych warunków ubezpieczenia NNW
znajdują się w zakładce
Dla Rodzica / Informacje

 
BEZPIECZNY
POWRÓT DO SZKÓŁ


 

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

+48 695 422 338,     663 114 439,     782 236 442,    

782 277 228,     663 154 463,    665 386 932

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA

KORONAWIRUS 800 190 590

Organ prowadzący

42 719 80 02

Kurator Oświaty w Łodzi

42 636 34 71

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 42 253 99 00, 42 253 90 00

Telefony dyżurne  531 172 734  | 881 565 393  |  531 126 719  | 600 241 646

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

  42 25 36 200

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu

42 714-03-30,

 telefon alarmowy: 601 260 229

Infolinia dla Obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia

48 222 - 500 – 115

 
do przedmiotów nieobjętych dotacją
na zakup podręczników
w roku szkolnym 2020/2021
znajduje się w zakładce
Dla Rodziców/Informacje

Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Dnia 15 marca 2017r wybraliśmy się na gminne eliminacje XL edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej do siedziby OSP w Swędowie w składzie: Marcel Ruta, Patryk Fortuna, Zuzanna Piotrkowska, Krystian Bartnik, Ola Burtka, Weronika Roszczypała oraz nasz opiekun Pan Zbigniew Motyl. Konkurs rozpoczął się o godzinie 10:00 częścią pisemną. Do części ustnej przeszły 3 najlepsze osoby z danej grupy wiekowej. Z naszej szkoły do 2 etapu udało się zakwalifikować Oli Burtce w kategorii szkoła podstawowa, a z kategorii gimnazjum Marcelowi Rucie, Patrykowi Fortunie i Zuzannie Piotrkowskiej. Ostatecznie po rozstrzygnięciu ustnych odpowiedzi 1 miejsce w najmłodszej grupie uzyskała Ola Burtka. W grupie gimnazjum całe podium było nasze 1 miejsce - Marcela, 2 miejsce - Patryka, 3 miejsce - Zuzanny.

Na szczeblu powiatowym naszą gminę będą reprezentować Ola Burtka z klasy VI oraz Marcel Ruta z kl. II. Następny etap odbędzie się 28 marca w Zgierzu.

- oprac. Marcel Ruta