DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Zbiórka na wyjazd na zieloną szkołę w dniach 21 - 25 maja 2018

pod szkołą 21 maja 2018 o godzinie 6.45.

Serdecznie prosimy o punktualność.


Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Harmonogram spotkań z rodzicami na nowy rok szkolny 2017/2018

Instrukcja pierwszego logowania

W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIA WPROWADZENIA ZMIAN NA LEGITYMACJACH UCZNIOWSKICH (NUMER PESEL POTWIERDZONY PIECZĘCIĄ) PROSIMY O DOSTARCZENIE LEGITMACJI  DO SEKRETARIATU SZKOŁY.

LEGITYMACJE BEZ NUMERU PESEL NIE SĄ UZNAWANE ZA WAŻNE PRZY UZYSKIWANIU ZNIŻEK.