DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIA WPROWADZENIA ZMIAN NA LEGITYMACJACH UCZNIOWSKICH (NUMER PESEL POTWIERDZONY PIECZĘCIĄ) PROSIMY O DOSTARCZENIE LEGITMACJI  DO SEKRETARIATU SZKOŁY.

LEGITYMACJE BEZ NUMERU PESEL NIE SĄ UZNAWANE ZA WAŻNE PRZY UZYSKIWANIU ZNIŻEK.