DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Rekrutacja na rok 2018/2019

Wszystkie dokumenty i szczegółowe informacje

znajdują się w zakładce

Dla rodzica

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Harmonogram spotkań z rodzicami na nowy rok szkolny 2017/2018

Instrukcja pierwszego logowania

W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIA WPROWADZENIA ZMIAN NA LEGITYMACJACH UCZNIOWSKICH (NUMER PESEL POTWIERDZONY PIECZĘCIĄ) PROSIMY O DOSTARCZENIE LEGITMACJI  DO SEKRETARIATU SZKOŁY.

LEGITYMACJE BEZ NUMERU PESEL NIE SĄ UZNAWANE ZA WAŻNE PRZY UZYSKIWANIU ZNIŻEK.