Wpłata na obiady
za styczeń: 27 zł
płatne do 10 stycznia 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania


14 czerwca obchodzony jest Dzień Krwiodawcy, z tej okazji został zorganizowany GeoEvent w Parku Staromiejskim w Łodzi. Na to wydarzenie wybrała się szkolna grupa geokeszerów w składzie: Patryk Kuczkowski, Marcel Ruta, Sergiusz Rosiak i Adam Piątkowski, pod opieką p. Elżbiety Foks. Na samym początku spotkania organizator przypomniał znaczenie krwiodawstwa, po czym event przeniósł się na Stary Rynek, gdzie trwały obchody Dnia Krwiodawcy zorganizowane przez Regionalną Stację Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa w Łodzi. O godzinie 12.00 zgromadzeni uczestnicy mieli za zadanie ubrać się w czerwone koszulki, rozdawane przez organizatorów i ustawić się w taki sposób aby utworzyć jedną ogromną krwinkę. Po tym zadaniu organizator przygotował dla przybyłych tort w kształcie logo krwiodawstwa. Na koniec spotkania uczestnicy otrzymali pamiątkowe drewniaczki specjalnie wykonane na tę okazję. Po evencie uczniowie realizowali poszukiwania keszy na terenie miasta.