UWAGA!!
W sprawie wpłat za obiady
w miesiącu wrześniu proszę kontaktować
się z sekretariatem 42 719 89 16.
 
 
Informacje dotyczące
ogólnych warunków ubezpieczenia NNW
znajdują się w zakładce
Dla Rodzica / Informacje

 
BEZPIECZNY
POWRÓT DO SZKÓŁ


 

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

+48 695 422 338,     663 114 439,     782 236 442,    

782 277 228,     663 154 463,    665 386 932

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA

KORONAWIRUS 800 190 590

Organ prowadzący

42 719 80 02

Kurator Oświaty w Łodzi

42 636 34 71

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 42 253 99 00, 42 253 90 00

Telefony dyżurne  531 172 734  | 881 565 393  |  531 126 719  | 600 241 646

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

  42 25 36 200

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu

42 714-03-30,

 telefon alarmowy: 601 260 229

Infolinia dla Obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia

48 222 - 500 – 115

 
do przedmiotów nieobjętych dotacją
na zakup podręczników
w roku szkolnym 2020/2021
znajduje się w zakładce
Dla Rodziców/Informacje

Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Rady Oddziałowe w roku szkolnym 2019/2020

Oddziałowe Rady Rodziców

w roku szkolnym 2019/2020


kl. 0 (3-4) - wychowawca pani Barbara Antczak-Sadowska oraz pani Katarzyna Tomczyk

Przewodniczący: Wojciech Pelski

Zastępca: Olga Sasin

skarbnik: Emilia Śliwkiewicz

 

kl. 0 (5-6) - wychowawca pani Agnieszka Kowalska

Przewodnicząca: Natalia Malek

Zastępca: Żaneta Sobczyk

Skarbnik: Agata Piechut

 

kl. 0 (6) - wychowawca pani Barbara Gawrysiak

Przewodnicząca: Wioletta Raczyńska

Zastępca: Paulina Jankowska

Skarbnik: Agnieszka Siurek

 

klasa I - wychowawca pani Katarzyna Tomczyk

Przewodnicząca: Iwona Jankowska

Zastępca: Olga Sasin

Skarbnik: Joanna Pietrasik

 

kl. II - wychowawca pani Anna Zielkowska-Danisz

Przewodnicząca: Wiesława Piechucka

Zastępca: Joanna Wesołowska

Skarbnik: Magdalena Aniołczyk


kl. III - wychowawca pani Danuta Dyjas

Przewodnicząca: Agnieszka Antosiak

Skarbnik: Anita Walak

Sekretarz: Agnieszka Dudkiewicz

 

kl. IV - wychowawca pani Monika Kalinowska

Przewodnicząca: Dominika Drzewiecka

Zastępca: Tomasz Kaźmierczak

Skarbnik: Małgorzata Wróblewska

 

kl. V - wychowawca pani Izabela Wykrętowicz

Przewodnicząca: Monika Kaczmarek

Zastępca: Jolanta Binias

Skarbnik: Iwona Gocek

 

kl. VI - wychowawca pani Beata Brzezińska

Przewodnicząca: Agnieszka Kuczkowska

Zastępca: Barbara Grzegorczyk

Skarbnik: Wioletta Miśkiewicz

 

kl. VII - wychowawca pani Elżbieta Foks

Przewodnicząca: Aneta Czerwonka

Zastępca: Katarzyna Horodecka

Skarbnik: Luiza Kosma

 

kl. VIII - wychowawca pani Małgorzata Rutkowska

Przewodnicząca: Katarzyna Roszczypała

Zastępca: Monika Jakóbiec

Skarbnik: Katarzyna Sukiennik