Opłaty za obiady za miesiąc listopad:

kwota 57, 00 zł

KL. I, II, III, VII

wpłacają 54,00 zł

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Spotkanie z przyrodnikiem

W dniu 4 października uczniowie klasy VI i VII wyruszyli do Domu Kultury w Niesułkowie na spotkanie z przyrodnikiem Michałem Szulimem pt. "ALFABET MADAGASKARU". Prowadzący spotkanie opowiadał o zwyczajach i warunkach życia panujących na wyspie. W bardzo ciekawy sposób p. Szulim przedstawił faunę i florę występującą na Madagaskarze. Spotkanie okazało się ciekawą formną zdobywania wiedzy.