DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Odpłatność za obiady za czerwiec wynosi:

0a, 0b, 0c, VII - VIII oraz IIIa - 36 zł

klasy I, II - 30 zł

klasa III - 27 zł

klasy IV - VI - 15 zł (uczestnicy zielonej szkoły)

w sprawie odliczeń płatności za maj-

prosimy o kontakt z Sekretariatem

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

W dniu 6.11.2015 (piątek) W ZSNr2 w Bratoszewicach odbyło się profilaktyczne spotkanie dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bratoszewicach i Niesułkowie. We wspólnej zabawie wzięło udział około stu dzieciaków. Program spotkania przygotowała i prowadziła animatorka zabaw dla dzieci i młodzieży Urszula Pakuła.

Pogadanki o tematyce zagrożeń związanych z nikotyną, alkoholem, narkotykami, bezpieczną drogą do szkoły, zdrowym odżywianiem i dobrym  koleżeństwem były przeplatane wspólnymi pląsami, śpiewem, gimnastyką i tańcem. Uczniowie bardzo dobrze wspólnie  się bawili, a kiedy przyszedł koniec spotkania ze smutkiem się  żegnali i dopytywali kiedy następne takie super spotkanie.

Spotkanie profilaktyczne odbyło się dzięki GKRPA w Strykowie, która go  sfinansowała.

Na dzień 12 listopada (czwartek) GKRPA zaplanowała warsztaty profilaktyczne o tematyce uzależnień  dla uczniów klas gimnazjalnych i klasy VI SP oraz dla ich rodziców.

B.A.S