UWAGA!!
W sprawie wpłat za obiady
w miesiącu wrześniu proszę kontaktować
się z sekretariatem 42 719 89 16.
 
 
Informacje dotyczące
ogólnych warunków ubezpieczenia NNW
znajdują się w zakładce
Dla Rodzica / Informacje

 
BEZPIECZNY
POWRÓT DO SZKÓŁ


 

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

+48 695 422 338,     663 114 439,     782 236 442,    

782 277 228,     663 154 463,    665 386 932

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA

KORONAWIRUS 800 190 590

Organ prowadzący

42 719 80 02

Kurator Oświaty w Łodzi

42 636 34 71

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 42 253 99 00, 42 253 90 00

Telefony dyżurne  531 172 734  | 881 565 393  |  531 126 719  | 600 241 646

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

  42 25 36 200

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu

42 714-03-30,

 telefon alarmowy: 601 260 229

Infolinia dla Obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia

48 222 - 500 – 115

 
do przedmiotów nieobjętych dotacją
na zakup podręczników
w roku szkolnym 2020/2021
znajduje się w zakładce
Dla Rodziców/Informacje

Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

29 października 2012

Ślubowanie Klasy Pierwszej Szkoły Podstawowej Dnia 29 października 2012 roku w naszej szkole odbyło się ślubowanie naszych młodszych kolegów z klasy pierwszej szkoły podstawowej.

zdjęcie miniatura23 października 2012

Wyjazd do Safari Zoo Dnia 23 października klasy I-III wraz z klasą piątą szkoły podstawowej pojechały na wycieczkę. Celem podróży było odwiedzenie Zoo Safarii w Borysewie koło Łodzi.

zdjęcie miniatura16 października 2012

Apel Papieski We wtorek 16 października, na drugiej godzinie lekcyjnej odbył się uroczysty apel poświęcony pamięci papieża Jana Pawła II.

zdjęcie miniatura15 października 2012

Dzień Edukacji Narodowej Ślubowanie klas pierwszych W naszej szkole apel z okazji Dnia Nauczyciela odbył się 15 października czyli w poniedziałek. Pracownicy szkoły, uczniowie oraz nauczyciele na czwartej godzinie lekcyjnej zebrali się na sali gimnastycznej...

zdjęcie miniatura12 października 2012

Wyjazd do Atlas Areny na mecz siatkówki W piątek po lekcjach uczniowie gimnazjum wraz z opiekunami pojechali do Łodzi na mecz siatkówki...

zdjęcie miniatura