Opłata za obiady
za wrzesień: 54 zł
Płatne do 13 września

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Obchody setnej rocznicy ...

W ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w naszej Szkole, odwiedziliśmy bratoszewickie miejsca pamięci. Udaliśmy się pod obelisk upamiętniający 100 rocznicę założenia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie odśpiewaliśmy "Mazurka Dąbrowskiego", złożyliśmy kwiaty oraz zapaliliśmy znicze. Drugim ważnym miejscem pamięci to Dęby Katyńskie posadzone na terenie naszej placówki jako symbol pamięci kapitana Stefana Piotrowskiego i porucznika Feliksa Jakubowskiego. Tutaj również złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze.