DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Zbiórka na wyjazd na zieloną szkołę w dniach 21 - 25 maja 2018

pod szkołą 21 maja 2018 o godzinie 6.45.

Serdecznie prosimy o punktualność.


Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Harmonogram spotkań z rodzicami na nowy rok szkolny 2017/2018

Instrukcja pierwszego logowania

W dniu 28.10.2017 r. w Zgierzu odbył się Powiatowy Konkurs o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym tzw. Policyjna Akademia Bezpieczeństwa. Konkurs jest kierowany dla uczniów klas drugich szkół podstawowych. Uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać test wiedzy i pokonać tor przeszkód. Naszą placówkę reprezentowali Ignacy Drzewiecki i Hanna Kaźmierczak. Drugoklasiści wzorowo wypełnili test i bardzo sprawnie pokonali tor przeszkód co zdecydowało o zajęciu przez nich pierwszego miejsca. Werdykt ten był 
ogromnym zaskoczeniem i nieopisaną radością dla naszych zawodników, ich nauczycieli i rodziców. Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za start w zmaganiach na szczeblu wojewódzkim!
Uczniowie do części teoretycznej konkursu byli przygotowywani przez p. Barbarę Gawrysiak natomiast do części sprawnościowej przez p. Elżbietę Foks.