NOWA STRONA

INTERNETOWA SZKOŁY


 
BEZPIECZNY
POWRÓT DO SZKÓŁ


 

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

+48 695 422 338,     663 114 439,     782 236 442,    

782 277 228,     663 154 463,    665 386 932

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA

KORONAWIRUS 800 190 590

Organ prowadzący

42 719 80 02

Kurator Oświaty w Łodzi

42 636 34 71

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 42 253 99 00, 42 253 90 00

Telefony dyżurne  531 172 734  | 881 565 393  |  531 126 719  | 600 241 646

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

  42 25 36 200

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu

42 714-03-30,

 telefon alarmowy: 601 260 229

Infolinia dla Obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia

48 222 - 500 – 115

 
do przedmiotów nieobjętych dotacją
na zakup podręczników
w roku szkolnym 2020/2021
znajduje się w zakładce
Dla Rodziców/Informacje

Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

W dniu 28.10.2017 r. w Zgierzu odbył się Powiatowy Konkurs o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym tzw. Policyjna Akademia Bezpieczeństwa. Konkurs jest kierowany dla uczniów klas drugich szkół podstawowych. Uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać test wiedzy i pokonać tor przeszkód. Naszą placówkę reprezentowali Ignacy Drzewiecki i Hanna Kaźmierczak. Drugoklasiści wzorowo wypełnili test i bardzo sprawnie pokonali tor przeszkód co zdecydowało o zajęciu przez nich pierwszego miejsca. Werdykt ten był 
ogromnym zaskoczeniem i nieopisaną radością dla naszych zawodników, ich nauczycieli i rodziców. Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za start w zmaganiach na szczeblu wojewódzkim!
Uczniowie do części teoretycznej konkursu byli przygotowywani przez p. Barbarę Gawrysiak natomiast do części sprawnościowej przez p. Elżbietę Foks.