Wpłata na obiady
za październik wynosi:
66,00 zł

KL. IV, V, VI, VII proszę zgłaszać się do sekretariatu

w celu podania kwoty za obiady

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

IV Ogólnopolski konkurs na prezentację multimedialną

 

Uczeń Szkoły Podstawowej w Bratoszewicach, Krystian Bartnik, wziął udział w czwartej edycji ogólnopolskiego konkursu „Świadomy uczeń – zdrowy dorosły”. Tym razem zadaniem uczestników było przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat: „WIEM, CO KUPUJĘ – CZYLI WYBORY NOWOCZESNEGO KONSUMENTA”. Konkurs miał na celu popularyzowanie wiedzy na temat wpływu świadomych wyborów na zdrowie człowieka wśród uczniów klas IV - VI szkół podstawowych, ukazanie walorów i rangi zdrowego stylu życia.Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach pod patronatem Czasu Dzieci, Burmistrza gminy Słomniki, „Głosu Słomnik” i Stowarzyszenia Informatyków Polskich

Jury w składzie: Natasza Łączny, Joanna Tłuszcz, Adrianna Mikołajczyk, Ewelina Szwed i Andrzej Boczkowski po burzliwej naradzie wyłoniło zwycięzców:

I miejsce: Martyna Maćkiewicz (Szkoła Podstawowa w Słomnikach)

II miejsce: Joanna Szmelter (Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzebiatowie) oraz Oliwia Ciszewska (Szkoła Podstawowa w Słomnikach)

III miejsce: Albert Wróblewski (Szkoła Podstawowa nr 114 w Warszawie)

Wyróżnienie: Krystian Bartnik (Zespół Szkół nr 2 w Bratoszewicach)

Wszystkim zwycięzcom, a szczególności uczniowi naszej szkoły, gratulujemy!!!