NOWA STRONA

INTERNETOWA SZKOŁY


 
BEZPIECZNY
POWRÓT DO SZKÓŁ


 

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

+48 695 422 338,     663 114 439,     782 236 442,    

782 277 228,     663 154 463,    665 386 932

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA

KORONAWIRUS 800 190 590

Organ prowadzący

42 719 80 02

Kurator Oświaty w Łodzi

42 636 34 71

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 42 253 99 00, 42 253 90 00

Telefony dyżurne  531 172 734  | 881 565 393  |  531 126 719  | 600 241 646

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

  42 25 36 200

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu

42 714-03-30,

 telefon alarmowy: 601 260 229

Infolinia dla Obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia

48 222 - 500 – 115

 
do przedmiotów nieobjętych dotacją
na zakup podręczników
w roku szkolnym 2020/2021
znajduje się w zakładce
Dla Rodziców/Informacje

Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

17 września 2020 roku po raz dziesiąty obchodziliśmy rocznicę posadzenia na terenie naszej szkoły Dębów Katyńskich. W 2010 roku w ramach programu "KATYŃ... ocalić od zapomnienia" z inicjatywy pani Krystyny Skalskiej, Stowarzyszenia Przyjaciół Bratoszewic przy współpracy z panią dyrektor Ewą Piórkowską na terenie naszej szkoły zostały posadzone dwa Dęby Pamięci. Są one symbolami pamięci kapitana Stefana Piotrowskiego i porucznika Feliksa Jakubowskiego.
Podczas uroczystości ich sylwetki zostały przypomniane przez uczniów klasy VIII Natalię Horodecką i Szymona Kosmę:
„ Feliks Jakubowski syn Adama i Anny z Królskich urodził się 20 października 1903 roku w Mogielnicy. W latach 1924 – 1930 uczęszczał tam do państwowego seminarium męskiego i ukończył je, otrzymując dyplom nauczyciela szkół powszechnych. Od 1930 do 1937 roku pracował jako nauczyciel na terenie Okręgu Szkolnego Brzeskiego. 23 grudnia 1935 roku otrzymał świadectwo praktycznego zdania egzaminu na nauczyciela publicznych szkół powszechnych, natomiast od roku 1937 do 1939 był kierownikiem szkoły we wsi Łosinka w powiecie bielskim. W okresie od 1 października 1931 roku do 30 czerwca 1932 roku ukończył kurs ze stopniem podchorążego rezerwy w batalionie podchorążych rezerwy piechoty nr 7 w Śremie.
14 października 1933 roku w Dawigródku poślubił Michalinę Ćwionkalankę. W 1934 roku urodził im się syn Zbigniew. W sierpniu 1939 roku Feliks Jakubowski został zmobilizowany jako porucznik i wcielony do pułku piechoty. Dostał się do niewoli sowieckiej. Przebywał w obozie jenieckim w Kozielsku. 13 kwietnia 1940 roku znalazł się na liście katyńskiej. Nie znaleziono jego zwłok w odkrytych grobach. Jednak jest uznawany za rozstrzelanego w Katyniu i jego nazwisko figuruje na tablicach cmentarnych.
Stefan Piotrowski syn Ignacego i Władysławy z Komorowskich urodził się 1 września 1905 roku w Oszkowicach w powiecie łowickim. W 1925 roku ukończył gimnazjum imienia księcia Józefa Poniatowskiego w Łowiczu, a potem szkołę oficerską Artylerii w Toruniu. Jako podporucznik został przydzielony do 10 pułku artylerii lekkiej. W roku 1931 awansował do stopnia porucznika. Od roku 1935 był żonaty z Heleną z domu Glazer, córką łódzkiego aptekarza. Z tego małżeństwa w roku 1936 urodził się syn Zdzisław. W latach 1938 – 1939 jako kapitan był dowódcą baterii w szkole podchorążych rezerwy artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim. Tam zastała go wojna. Dostał się do niewoli sowieckiej i przebywał w obozie jenieckim w Kozielsku. Według rosyjskiej listy przewozowej był tam do 13 kwietnia 1940 roku. Zginął w Katyniu w tym samym roku.”
W obchodach 10 rocznicy posadzenia Dębów Katyńskich wzięli udział przedstawiciele władz gminy Stryków - kwiaty w miejscu pamięci złożyli Burmistrz Strykowa p.Witold Kosmowski, Z-ca Burmistrza Strykowa p.Tamara Barańska-Kiemaczyńska oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie - Paweł Kasica. Hołd poległym oddali również przedstawiciele naszej szkoły, składając pod Dębami Pamięci kwiaty oraz zapalając znicze.