AKCJA STRAJKOWA

OD 8 KWIETNIA 2019

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Informacje na temat 

 strajku nauczycieli

Odpłatność za obiady za kwiecień wynosi:

0a, 0b, 0c - 54 zł

klasy I - VIII, IIIa - 45 zł

 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Regulamin Świetlicy

application/pdf Regulamin_swietlica.pdf (55.7 kB)

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

application/pdf Regulamin _samorzad.pdf (44.9 kB)

Regulamin Stołówki

application/pdf Regulamin_stolowka.pdf (48.3 kB)