Wpłata na obiady
za styczeń: 27 zł
płatne do 10 stycznia 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Regulamin Świetlicy

application/pdf Regulamin_swietlica.pdf (55.7 kB)

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

application/pdf Regulamin _samorzad.pdf (44.9 kB)

Regulamin Stołówki

application/pdf Regulamin_stolowka.pdf (48.3 kB)