UWAGA!!
W sprawie wpłat za obiady
w miesiącu wrześniu proszę kontaktować
się z sekretariatem 42 719 89 16.
 
 
Informacje dotyczące
ogólnych warunków ubezpieczenia NNW
znajdują się w zakładce
Dla Rodzica / Informacje

 
BEZPIECZNY
POWRÓT DO SZKÓŁ


 

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

+48 695 422 338,     663 114 439,     782 236 442,    

782 277 228,     663 154 463,    665 386 932

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA

KORONAWIRUS 800 190 590

Organ prowadzący

42 719 80 02

Kurator Oświaty w Łodzi

42 636 34 71

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 42 253 99 00, 42 253 90 00

Telefony dyżurne  531 172 734  | 881 565 393  |  531 126 719  | 600 241 646

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

  42 25 36 200

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu

42 714-03-30,

 telefon alarmowy: 601 260 229

Infolinia dla Obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia

48 222 - 500 – 115

 
do przedmiotów nieobjętych dotacją
na zakup podręczników
w roku szkolnym 2020/2021
znajduje się w zakładce
Dla Rodziców/Informacje

Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

W dniu 03.12 uczniowie klas V i VI brali udział w 2h warsztacie poświęconym zjawiskom agresji i przemocy szkolnej.

Cele warsztatu :

- wzrost świadomości sytuacji psychologicznej ofiary przemocy

- zwiększenie wrażliwości na sytuacje, w których potrzebna jest interwencja

- nauczenie się praktycznych umiejętności pomagania innym w sytuacji agresji i przemocy

Uczniowie pracowali metodami aktywnymi. Podczas pierwszej części analizowali przypadek Kasi - case study. Mieli możliwość zastanowić się i zrozumieć działania zarówno ofiary, jak i sprawcy przemocy szkolnej. Uczniowie angażowali się w dane im zadania i chętnie dzielili się swoimi refleksjami. W wyniku pracy, komentarzy psychologa i swojej wiedzy wspólnie zrozumieli ważność roli świadka w sytuacjach przemocowych, konsekwencje psychologiczne dla ofiary i sprawcy przemocy. Wypracowali też szereg działań, które mogą podjąć w sytuacji gdy będą obserwować bądź doświadczać takich zachowań w swoim otoczeniu. Druga część warsztatu poświęcona była praktycznej umiejętności, m.in. pomocnej w sytuacji reagowania na zaczepki kolegów czy koleżanek czy skutecznego nieagresywnego reagowania na przemoc. Uczniowie uczyli się „komunikatu Ja”. Mimo początkowych trudności, potrafili formułować jasne komunikaty.

Podczas warsztatu uczniowie uświadomili sobie co grozi im za używanie siły wobec drugiego człowieka. Siły nie tylko fizycznej, ale i psychicznej.

Warsztat oceniam pozytywnie. Uczniowie z zaangażowaniem, uczestniczyli w proponowanych im działaniach.