Domowa  edukacja 
spędź pożytecznie czas z dzieckiem
 
Zdalne nauczanie

UWAGA RODZICE!
Zawieszenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
kliknij w link po więcej informacji


Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
Wpłata na obiady
za marzec: 66 zł
kl. VI - 63 zł
kl. VII, VIII- 60 zł
płatne do 10 marca 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

W dniu 03.12 uczniowie klas V i VI brali udział w 2h warsztacie poświęconym zjawiskom agresji i przemocy szkolnej.

Cele warsztatu :

- wzrost świadomości sytuacji psychologicznej ofiary przemocy

- zwiększenie wrażliwości na sytuacje, w których potrzebna jest interwencja

- nauczenie się praktycznych umiejętności pomagania innym w sytuacji agresji i przemocy

Uczniowie pracowali metodami aktywnymi. Podczas pierwszej części analizowali przypadek Kasi - case study. Mieli możliwość zastanowić się i zrozumieć działania zarówno ofiary, jak i sprawcy przemocy szkolnej. Uczniowie angażowali się w dane im zadania i chętnie dzielili się swoimi refleksjami. W wyniku pracy, komentarzy psychologa i swojej wiedzy wspólnie zrozumieli ważność roli świadka w sytuacjach przemocowych, konsekwencje psychologiczne dla ofiary i sprawcy przemocy. Wypracowali też szereg działań, które mogą podjąć w sytuacji gdy będą obserwować bądź doświadczać takich zachowań w swoim otoczeniu. Druga część warsztatu poświęcona była praktycznej umiejętności, m.in. pomocnej w sytuacji reagowania na zaczepki kolegów czy koleżanek czy skutecznego nieagresywnego reagowania na przemoc. Uczniowie uczyli się „komunikatu Ja”. Mimo początkowych trudności, potrafili formułować jasne komunikaty.

Podczas warsztatu uczniowie uświadomili sobie co grozi im za używanie siły wobec drugiego człowieka. Siły nie tylko fizycznej, ale i psychicznej.

Warsztat oceniam pozytywnie. Uczniowie z zaangażowaniem, uczestniczyli w proponowanych im działaniach.