UWAGA!!
W sprawie wpłat za obiady
w miesiącu wrześniu proszę kontaktować
się z sekretariatem 42 719 89 16.
 
 
Informacje dotyczące
ogólnych warunków ubezpieczenia NNW
znajdują się w zakładce
Dla Rodzica / Informacje

 
BEZPIECZNY
POWRÓT DO SZKÓŁ


 

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

+48 695 422 338,     663 114 439,     782 236 442,    

782 277 228,     663 154 463,    665 386 932

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA

KORONAWIRUS 800 190 590

Organ prowadzący

42 719 80 02

Kurator Oświaty w Łodzi

42 636 34 71

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 42 253 99 00, 42 253 90 00

Telefony dyżurne  531 172 734  | 881 565 393  |  531 126 719  | 600 241 646

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

  42 25 36 200

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu

42 714-03-30,

 telefon alarmowy: 601 260 229

Infolinia dla Obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia

48 222 - 500 – 115

 
do przedmiotów nieobjętych dotacją
na zakup podręczników
w roku szkolnym 2020/2021
znajduje się w zakładce
Dla Rodziców/Informacje

Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

W dniu 17 października 2016 roku w Zespole Szkół Nr 2 w Bratoszewicach odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej i ślubowania klasy I-szej gimanzjum. Apel został przygotowany przez uczniów klasy II i III gimnazjum pod kierunkiem pani Izabeli Wykrętowicz. Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem pocztu sztandarowego. Następnie uczniowie złożyli życzenia Dyrekcji szkoły, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły z okazji ich święta. Uczniowie w wierszach podziękowali za pracę, poświęcenie, serce i trud włożony w wychowanie i edukację uczniów. Po tych pięknych słowach przyszedł czas na klasę I-szą gimnazjum. Uczniowie tejże klasy ślubowali uroczyście sumiennie wypełniać obowiązki ucznia, strzec honoru i dobrego imienia szkoły, godnie reprezentować szkołę, okazywać szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły, dbać o piękno mowy ojczystej. Po ślubowaniu głos zabrała Pani Dyrektor Ewa Piórkowska, która złożyła uczniom życzenia i wręczyła dyplomy pasowania na ucznia. Wychowawczyni klasy I-szej gimnazjum, pani Monika Kalinowska przeczytała piękny wiersz dedykując go uczniom swojej klasy. Po wyprowadzeniu pocztu sztandarowego rozpoczęły się ,,otrzęsiny" przygotowane przez starsze klasy. Na początek każdemu ucniowi klasy I przypisano charakterystyczną cechę, a następnie inny uczeń go naśladował. Uczniowie klasy III gimnazjum odegrali bardzo śmieszną scenkę z wywiadówki. W ostatniej części programu artystycznego nauczyciel WF Łukasz Kazimierczak przebrał się za Lucyfera, a nauczycielka plastyki Aleksandra Miller za jego żonę. Zadawali oni uczniom klasy I-szej gimnazjum pytania sprawdzając w ten sposób ich intelekt. Ponieważ uczniowie przeszli ten test pomyślnie to w nagrodę wylądowali w salonie piękności ,,Szatańska Uroda" i skosztowali potraw z kuchni ,,Hell's Kitchen". Na koniec pasowani uczniowie podpisali cyrograf i stali się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej. Wszyscy bawili się świetnie. A dla pierwszoklasistów było to niezapomniane przeżycie.

 

 

                                                                         Adam  Rutkowski