Wpłata na obiady
za październik wynosi:
66,00 zł

KL. IV, V, VI, VII proszę zgłaszać się do sekretariatu

w celu podania kwoty za obiady

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

W dniu 17 października 2016 roku w Zespole Szkół Nr 2 w Bratoszewicach odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej i ślubowania klasy I-szej gimanzjum. Apel został przygotowany przez uczniów klasy II i III gimnazjum pod kierunkiem pani Izabeli Wykrętowicz. Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem pocztu sztandarowego. Następnie uczniowie złożyli życzenia Dyrekcji szkoły, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły z okazji ich święta. Uczniowie w wierszach podziękowali za pracę, poświęcenie, serce i trud włożony w wychowanie i edukację uczniów. Po tych pięknych słowach przyszedł czas na klasę I-szą gimnazjum. Uczniowie tejże klasy ślubowali uroczyście sumiennie wypełniać obowiązki ucznia, strzec honoru i dobrego imienia szkoły, godnie reprezentować szkołę, okazywać szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły, dbać o piękno mowy ojczystej. Po ślubowaniu głos zabrała Pani Dyrektor Ewa Piórkowska, która złożyła uczniom życzenia i wręczyła dyplomy pasowania na ucznia. Wychowawczyni klasy I-szej gimnazjum, pani Monika Kalinowska przeczytała piękny wiersz dedykując go uczniom swojej klasy. Po wyprowadzeniu pocztu sztandarowego rozpoczęły się ,,otrzęsiny" przygotowane przez starsze klasy. Na początek każdemu ucniowi klasy I przypisano charakterystyczną cechę, a następnie inny uczeń go naśladował. Uczniowie klasy III gimnazjum odegrali bardzo śmieszną scenkę z wywiadówki. W ostatniej części programu artystycznego nauczyciel WF Łukasz Kazimierczak przebrał się za Lucyfera, a nauczycielka plastyki Aleksandra Miller za jego żonę. Zadawali oni uczniom klasy I-szej gimnazjum pytania sprawdzając w ten sposób ich intelekt. Ponieważ uczniowie przeszli ten test pomyślnie to w nagrodę wylądowali w salonie piękności ,,Szatańska Uroda" i skosztowali potraw z kuchni ,,Hell's Kitchen". Na koniec pasowani uczniowie podpisali cyrograf i stali się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej. Wszyscy bawili się świetnie. A dla pierwszoklasistów było to niezapomniane przeżycie.

 

 

                                                                         Adam  Rutkowski